Utred möjligheten till egna kommuner i ytterområdena

Bildandet av Ytterområdespartiet i Norrköpings kommun initierades av hur politiker och tjänstemän hanterar frågor som rör ytterområdena (bl.a. vägar, lekparker, bussar, vindkraftverk, motionsspår, bänkar utanför centrumanläggningar m.m).

Debatt 15 augusti 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men även frågor som rörde de centrala delarna av Norrköping såsom hanteringen av en återvinningscentral och företagares syn på Norrköpings kommun. 

Från början var tanken att partiet skulle heta Kolmårdspartiet, men den respons vi fick efter att vi gjort hemsidan ”Kolmårdens kommun” indikerade att det fanns en liknande problematik i alla ytterområden i Norrköpings kommun. Därav namnet på partiet. Målsättningen är att på sikt kunna avveckla detta lokala parti när de etablerade partierna i realiteten (inte bara med ord) börjat intressera sig för de problem som vi har identifierat. Vi driver tre frågor inför valet år 2022:

1) Verka för att en oberoende utredning tillsätts för att undersöka konsekvenserna och möjligheterna att samhällen utanför Norrköpings tätort bildar egen/egna kommun/-er. 

Erfarenheter från andra kommuner pekar på att en iscensatt process att eventuellt minska omfattningen på en storkommun har goda möjligheter att i sig påverka hur medborgarnas behov tillgodoses i ytterområdena. Att bilda en ny kommun kan spontant kännas som ett alldeles för stort projekt. Därmed ser inte politiker det som en reell risk att det skulle kunna ske och därför behövs en oberoende utredning som kan sätta press på politiker att de inte är gångbart att behandla medborgarna i ytterområdena på det sätt som görs nu.

 

2) Verka för att kommunen till att börja med tar över vägföreningar av tätortskaraktär där det ingår skolor, vårdcentral etc. 

 

3) Verka för att Norrköpings kommun använder offentliga medel på ett effektivare sätt genom att fånga upp problem i förvaltningen såsom ett utpräglat stuprörstänk

Varje enskild röst på partiet skickar en signal att politiker i Norrköpings kommun måste ha ett annat förhållningssätt till de behov som finns i ytterområdena. Men också vikten av att komma tillrätta med det stuprörstänk som utmärker den kommunala förvaltningen inom Norrköpings kommun. Detta problem drabbar inte bara de som bor i ytterområdena utan alla medborgare i kommunen. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Norrköping: Valet 2022

Debatt: Hotet mot oss släpps in till makten av liberala partier

Hotet mot oss släpps in till makten av liberala partier

Insändare: Vi har ett spännande år framför oss

Vi har ett spännande år framför oss

Debatt: Klart: Det ska nya styret i Norrköping heta: "Därför får arbetet med vårt politiska program ta lite tid"

Klart: Det ska nya styret i Norrköping heta: "Därför får arbetet med vårt politiska program ta lite tid"

Nu är alla röster räknade: Så gick det för småpartierna • Här är politikern som fick flest personkryss i valet

Nu är alla röster räknade: Så gick det för småpartierna • Här är politikern som fick flest personkryss i valet

Debatt: Vikmång (S) om kommunens nya styre: "Jag hade nog – för att uttrycka mig milt – förväntat mig mer"

Vikmång (S) om kommunens nya styre: "Jag hade nog – för att uttrycka mig milt – förväntat mig mer"
Visa fler
Läs mer!

Klara, färdiga, gå – här inspireras de till ett bättre klimat: "Det vi gör i dag räcker inte"

Klara, färdiga, gå – här inspireras de till ett bättre klimat: "Det vi gör i dag räcker inte"

Debatt: Nu är det upp till bevis för det nya styret

Nu är det upp till bevis för det nya styret
Norrköping

Köp och Sälj

Inte ens hälften röstade i Hageby – politiker reagerar: "Svårare att bedriva demokratiskt arbete" • "Många har tröttnat"

Inte ens hälften röstade i Hageby – politiker reagerar: "Svårare att bedriva demokratiskt arbete" • "Många har tröttnat"

Han struntade i att rösta: "Jag hade röstat om politiker visat intresse för min röst"

Han struntade i att rösta: "Jag hade röstat om politiker visat intresse för min röst"
Visa fler