Unesco – en länk mellan Östergötland och världen

Utmaningar som pandemin och klimatförändringar har visat oss att vi alla är beroende av varandra. Det som händer lokalt påverkas av, och kan bidra till, globala utmaningar och lösningar.

Verkstad Konsthall ligger i kulturkvarteret Hallarna på Tunnbindaregatan.

Verkstad Konsthall ligger i kulturkvarteret Hallarna på Tunnbindaregatan.

Foto: Roland Klinga

Debatt2021-11-24 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Exempel på detta är Unescos kreativa musikstad Norrköping, ett arbete vi behöver bygga vidare tillsammans.

I år firar FN-organet Unesco 75 år. Sverige har varit medlem sedan 1950 och Unesco finns idag över hela Sverige. Norrköping blev 2017 utsedd till Nordens första musikstad i Unescos nätverk för kreativa städer. Städerna samverkar för att stärka kultur och kreativitet i arbetet med att genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål. Sammanlagt finns ett 50-tal Unesco-relaterade verksamheter, från världsarv till forskningscentrum, i Sverige. 

Sverige är idag en av de största givarna till Unesco och organisationen är en viktig plattform för Sverige i det globala arbetet med till exempel jämställdhet, yttrandefrihet och hållbar utveckling. Men vad innebär egentligen medlemskapet på lokal och regional nivå runt om i Sverige? 

Bland annat bidrar Unesco-verksamheterna till att bevara värdefulla kultur- och naturmiljöer, skapa förutsättningar för dialog samt att utveckla internationella samarbeten. En studie gjord i Storbritannien ger en fingervisning om vad Unesco-samarbetet kan betyda lokalt - i Storbritannien genererar verksamheterna 1.5 miljarder kronor varje år. Mycket av detta härrör från inkomster från människor som väljer att resa till världsarv och andra Unesco-områden. Pengarna tillfaller därför lokala aktörer. Studien visar också på positiva effekter för samhället i stort. 

Det finns flera exempel på det i Norrköping. Export, talangutveckling och social hållbarhet är frågor som musikklustret inom Unesco kreativa städer har arbetat med de senaste åren. När showcasefestivalen Future Echoes arrangeras, bland annat i Kulturkvarteret Hallarna, med start i februari 2022 kommer tio procent av de som står på scenen att komma från någon av de 47 musikstäderna.

Exempel på hur kulturen kan bidra till samhällsutveckling är jämställdhetsprojektet ”Thrive”, olika modeller för talangutveckling samt kommunens arbete med musikundervisning för unga, exempelvis inom Kulturskolan och olika studieförbund. 

Under 2018 utvecklades även Kulturspåret, med fokus på kulturens roll för integration. 2021 installeras Nordens första residency för en Visual Arts konstnär samt en musiker kopplade till Visualiseringscenter C och forskningen vid Campus Norrköping.

Unesco-verksamheterna och det arbete som utförs i anknytning till dem bygger nästan uteslutande på ett stort lokalt engagemang. Utan de viktiga insatser som görs av ideella organisationer, lokala myndigheter och eldsjälar skulle de inte finnas idag. 

Under de senaste 75 åren har mycket skett inom det svenska Unesco-arbetet och vi ser nu fram emot att utveckla arbetet lokalt, nationellt och globalt. Det lokala engagemanget kommer att fortsätta att vara grundbulten i det arbetet.