Förkortad veckoarbetstid ger fler timmar i vården

Medarbetare med hög kompetens som har lämnat Regionen har ersatts med lägre kompetens och hyrpersonal som bara stannar en kortare tid. Då blir kvaliteten på vården sämre och det blir en dyrare vård för skattebetalarna, skriver Emma Klingvall, avdelningsordförande Vårdförbundet Östergötland. Arkivbild.
Medarbetare med hög kompetens som har lämnat Regionen har ersatts med lägre kompetens och hyrpersonal som bara stannar en kortare tid. Då blir kvaliteten på vården sämre och det blir en dyrare vård för skattebetalarna, skriver Emma Klingvall, avdelningsordförande Vårdförbundet Östergötland. Arkivbild.

Vårdköerna i Sverige växer, tillgängligheten minskar. Samtidigt arbetar närmare 30 procent av medlemmarna i Vårdförbundet deltid på grund av arbetsbelastning och stress. Det är orimligt, skriver Emma Klingvall, avdelningsordförande Vårdförbundet i Östergötland.

Debatt 6 januari 2024 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Superhjältar. Så kallades Vårdförbundets medlemmar under de värsta pandemiåren. Trots att underbemanningen var ett faktum redan då gjordes heroiska, professionella insatser under väldigt svåra förhållanden. 

Då utlovades satsningar på bättre arbetsmiljö, lön och villkor för att få personalen att stanna kvar efter pandemin. Det var då. Idag är bekymren med bemanningen i vården ännu större. 

Medarbetare med hög kompetens som har lämnat Regionen har ersatts med lägre kompetens och hyrpersonal som bara stannar en kortare tid. Då blir kvaliteten på vården sämre och det blir en dyrare vård för skattebetalarna – Östergötland har den dyraste vården i Sverige och den sämsta tillgängligheten. 

Ett stort problem är de låga lönerna. Enligt senaste statistiken har lönegapet mellan kvinnor och män ökat. Att kvinnodominerade akademiska livsviktiga yrken i offentlig sektor hamnar efter manligt dominerade yrken och sektorer är ett omfattande jämställdhetsproblem. 

En dålig arbetsmiljö utan återhämtning och vila är ytterligare ett jämställdhetsproblem. En ny undersökning från Vårdförbundet visar nämligen att närmare 30 procent av medlemmarna arbetar deltid. Hälften uppger behov av vila och återhämtning som ett huvudsakligt skäl. 

Alla ”deltidare” gör att hälso- och sjukvården inte får tillgång till den kompetens som faktiskt finns. Kollegorna får ännu färre kollegor, patienterna får vänta. Samtidigt är det dessa deltidsarbetande – kvinnor i majoritet – som får betala priset med sin lön, sin livslön och sin pension. 


Om alla som idag arbetar deltid går upp till heltid innebär det ett tillskott på 8 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i hälso- och sjukvården. Det skulle korta vårdköerna och stärka patientsäkerheten. Den positiva nyheten är att många som jobbar deltid kan tänka sig att gå upp i arbetstid om veckoarbetstiden sänks. Här finns en stor potential att få tillgång till mer kompetens i hälso- och sjukvården. 

En god och hållbar arbetsmiljö handlar om att ha en balans i sin arbetsvardag där möjlighet till återhämtning och pauser samt tid för kompetensutveckling finns. Vården kräver kontinuitet där relationer byggs både mellan medarbetarna som ska arbete i teamet runt patienterna och mellan medarbetare och patienter. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om att få medarbetarna att trivas och känna sig uppskattade. Det är också av stor vikt att medarbetare har chefer och ledare som tar ansvar och som är goda lyssnare med mandat att styra sin verksamhet.

Det är dags att göra förändringar och hålla löften. Vi har sagt upp kollektivavtalet med Sveriges kommuner och regioner och Sobona. I vårens avtalsrörelse vill Vårdförbundet se resultat i form av högre löner för samtliga, med fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga samt sänkt veckoarbetstid. Arbetsgivare och politiker måste säkra rätten till hållbara heltider och en god löneutveckling. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa