Ulf Kristersson behöver uppdatera livsmedelsstrategin

Efter Rysslands invasion av Ukraina har vi en energikris som slår hårt mot svenska hushåll, lantbrukare och vår livsmedelsproduktion.

För den svenska försörjningstryggheten är läget allvarligt. Vi importerar hälften av all mat vi äter, skriver Jeanette Blackert, ordförande LRF Östergötland.

För den svenska försörjningstryggheten är läget allvarligt. Vi importerar hälften av all mat vi äter, skriver Jeanette Blackert, ordförande LRF Östergötland.

Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Debatt2022-10-14 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Priserna på el, bränsle och gödning skenar vilket riskerar att minska livsmedelsproduktionen i Sverige. 

Vi vill därför uppmana den kommande regeringen att omedelbart påbörja arbetet med att uppdatera livsmedelsstrategin. De kan samtidigt skapa förutsättningar för de gröna näringarna och skogsbruket att kunna producera klimatsmart energi så vi minskar beroendet av kol och olja.

För den svenska försörjningstryggheten är läget allvarligt. Vi importerar hälften av all mat vi äter. Samtidigt kommer merparten av de varor som används vid matproduktion från Ryssland, Belarus, gulfstaterna, Brasilien och Kina, länder som har en allt för stor påverkan över både tillgången och priset på gödning, diesel, foder och viktiga växtskyddsmedel.

I vår region behövs mer el och energi. Här kan våra näringar ha en nyckelroll. Med rätt beslut, kan vi på kort tid tillföra ytterligare uppemot 50 TWh i ny ren energiproduktion genom att använda de resurser som det svenska jord- och skogsbruket har. Det motsvarar ungefär vad kärnkraften producerar under ett år.

Tillskottet är grön och klimatsmart energi stärker ekonomin i hela landet, lyfter hållbarhetsarbetet och minskar vårt importbehov av energi från tvivelaktiga stater. En stabil energiförsörjning är grundläggande för att utveckla hållbar matproduktion och i förlängningen även öka vår försörjningstrygghet.

Det förändrade omvärldsläget ställer krav på våra folkvalda, och den nya regeringen, att omedelbart agerar för att stärka totalförsvaret genom att säkra svensk livsmedelsproduktion. Regeringsförklaringen bör innehålla fyra konkreta punkter där en uppdaterad livsmedelsstrategi samt satsningar på grön energi återfinns men även skogsbrukets betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

  1. Öka självförsörjningen av insatsvaror. Utan insatsvaror, ingen mat. Vi skulle i stort sett kunna vara självförsörjande på mineralgödsel. Vi kan ganska enkelt öka produktionen av biogas och biodiesel vilket i sin tur ger mer biogödsel. Vinnare är hushållen som då får lägre elpriser och fler arbetstillfällen.
  2. Sätt tydliga mål för säkrad försörjningstrygghet. Med ett främjandeuppdrag för myndigheter och mindre komplicerade regelverk, kan matproduktionen öka i Sverige och då både försörja oss själva och ge förutsättningar för ökad export av svenska livsmedel.
  3. Premiera den gröna energiomställningen. I det energipaket, vi presenterat för regeringen, ingår bland annat förslag om skattebefrielse av all egenanvänd solel, införande av en biopremie för biodrivmedel och ökat stöd för lokal biogasproduktion. 
  4. Med stärkt brukanderätt kan även 300 000 enskilda skogsägare fortsätta bidra till Sveriges ekonomi, energiomställning och klimatarbete.

Den svenska livsmedelsproduktionen befinner sig i ett extremt allvarligt läge. Det krävs tydlighet och politiska beslut som undanröjer alla hinder som står i vägen för att ta tillvara de gröna näringarnas fulla potential. Den energi- och livsmedelsproduktion vi har i fredstid är den vi ska förlita oss på i kristider.