Tyvärr blev det som vi trodde vid Åbymoskolan

Nedläggningen av Sandtorpsskolan innebär att Åbymoskolan nu har cirka 600 elever och är Norrköpings kommuns näst största grundskola.

Inriktningen att ha en enda låg- och mellanstadieskola i Åby drabbar inte bara de elever som tidigare gick på Sandtorpsskolan, utan alla elever på Åbymoskolan, skriver Stefan Holgersson Ytterområdespartiet.

Inriktningen att ha en enda låg- och mellanstadieskola i Åby drabbar inte bara de elever som tidigare gick på Sandtorpsskolan, utan alla elever på Åbymoskolan, skriver Stefan Holgersson Ytterområdespartiet.

Foto: Joakim Blomqvist

Debatt2022-09-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den ska bli ännu större. Föräldrar varnade för konsekvenserna av detta och försökte få gehör hos tjänstemän och politiker. Det misslyckades. 

Det finns forskning som visar att det inte finns hållbara kvalitetsargument (till exempel bättre valmöjligheter eller resurser) för större skolor. Tvärtom pekar studier på att elever från små skolor klarar fortsatta studier bättre, fostrar bättre samhällsmedborgare (tolerans, respekt, jämlikhet, ansvar för självstyrning) samt har mindre våld och beteendeproblem. 

Föräldrarnas engagemang i mindre skolor är större vilket har ett direkt positivt samband till prestationen, därtill är tryggheten avsevärt större i små skolor. Det påverkar självförtroendet och självkänslan, vilket i sin tur har långtgående följder.

I en svensk forskningsgenomgång framfördes att storleken på en skola verkar ha störst betydelse för de små barnen där dessa generellt upplever större trivsel på små skolor. Detta förklarades i studien med att det på små skolor i ökad utsträckning etableras ett personligt förhållande till alla elever i skolan, alla är igenkända till namn och utseende vilket skapar en trygghet för många elever. Vidare har forskning (7 av 10 studier) visat att lärare har en mer positiv inställning och attityd till sitt arbete på mindre skolor än vad lärare har på större skolor. 

Det påstods dock vara en pedagogisk fördel med att skapa en enda låg- och mellanstadieskola i Åby, trots att skolresultaten var bättre på den lilla skolan jämfört med den stora skolan. Ett annat argument var att en flytt gjorde det mer tilltalande för personalen, men personalrörligheten var mycket högre på den stora skolan jämfört med den mindre skolan. 

Det fanns också andra påstående som på liknande sätt var svåra att förstå med tanke på faktiska förhållanden. Inriktningen att ha en enda låg- och mellanstadieskola i Åby drabbar inte bara de elever som tidigare gick på Sandtorpsskolan, utan alla elever på Åbymoskolan. 

Skolan blir större och anonymiteten högre. Kvalitetsskillnaden blir mer tydlig för de som kan och vill jämföra hur det fungerade på den lilla skolan med hur det fungerar nu. Personalen gör så gott de kan, men räcker inte till. I förlängningen belastar beslutet alla kommuninvånare eftersom det krävs mer resurser för att hantera den problematik som uppstår.   

Beslutet att bara ha en låg- och mellanstadieskola i Åby är ett tydligt exempel på att politiker inte lyssnar på synpunkter och inte tillgodoser angelägna behov som finns i ytterområdena. Det är tyvärr bara en i raden av exempel. Hur länge ska det få fortgå?