Tydligt att det bara finns ett miljöparti

Den 22 maj uppmärksammades för femte året i rad den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag i Sverige.

Debatt 23 maj 2022 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dagen är ett tillfälle att fira all den fantastiska artrikedom som finns på jorden, men den är också en väckarklocka för att belysa en av vår tids stora ödesfrågor - den oroväckande förlusten av biologisk mångfald. Arter utrotas just nu i en rasande hastighet och enligt FN:s vetenskapliga panel för biologisk mångfald (IPBES), är vi nära bristningsgränsen. Vi står inför den sjätte massutrotningen på jorden. 

I regeringsställning lade Miljöpartiet historiskt stora miljöbudgetar. Sverige har nu världens mest ambitiösa klimatmål. Vi bidrog till att över 1000 naturreservat skyddades, satsade på sanering av miljögifter i vattendrag, sjöar och havsbottnar. Därutöver tog vi initiativ till ett globalt kemikalieavtal och vi satsade på våtmarker. Nu, utan Miljöpartiet i regering, har ambitionerna sänkts rejält och än mer av högerpartierna.

Det är väldigt tydligt att Sverige bara har ett miljöparti, och vi ser att mer behöver göras – inte mindre. Storskaliga miljöbrott måste kriminaliseras. Vi måste storsatsa på skydd och börja återställa förstörda naturområden till friska ekosystem. Livet vill leva, och om vi bara låter det komma tillbaka så finns det hopp om att vända hotet om massutrotning. 

I Norrköping och Söderköping kommer Miljöpartiet agera för att bibehålla våra naturvärden och den biologiska mångfalden. 

Våra prioriteringar är:
- Att skapa fler naturreservat i Norrköpings kommun 
- Säkra vår dagvattenhantering med fler våtmarker
- Stötta förskola och skola så att de får möjlighet att utöka naturvistelse samt inrätta en naturskola

Nu, mer än någonsin, behövs grön politik som rättar till de stora systemfel som utarmar vårt gemensamma hem på liv. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa