Tydlig majoritet vill förbjuda sexköp inom hela EU

Europaparlamentet har tagit ett stort steg mot att kriminalisera sexköp i hela EU, något Centerpartiet kämpat länge för.

I Europaparlamentet har Centerpartiet arbetat med omarbetningen av EU:s direktiv emot människohandel, skriver Abir Al-Sahlani, Malin Bergman och Camilla Hahn. Arkivbild Europaparlamentet.

I Europaparlamentet har Centerpartiet arbetat med omarbetningen av EU:s direktiv emot människohandel, skriver Abir Al-Sahlani, Malin Bergman och Camilla Hahn. Arkivbild Europaparlamentet.

Foto: Fredrik Persson / TT

Debatt2023-10-25 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en historisk omröstning blev det tydligt att en majoritet av parlamentet förespråkar denna linje och nu ställs krav på att EU-kommissionen tar frågan vidare.

Den som köper sex eller utnyttjar kvinnors kroppar är alltid en förövare, oavsett kontext. Ingen kvinna väljer aktivt att sälja sin kropp, den form av psykisk och fysisk tortyr som det innebär är inget som någon väljer frivilligt. Väl fast i sexhandeln är det nästan omöjligt att lämna den. 

Det är redan ett brott i EU att tvinga kvinnor att sälja sex, men i flera länder är sexköp lagligt så länge som kvinnan gör det som ”egenföretagare” eller om hon ”själv gått med på det”. Sverige, Frankrike och Irland har förbjudit sexköp, medan länder som Tyskland, Nederländerna och Österrike tillåter det i olika omfattning.

Problemet är den gråzon som uppstår är när kvinnor som utnyttjats för och tvingats sälja sex i dessa länder, där sexköp samtidigt är lagligt, ska visa på att de har fallit offer för människohandel. För det är upp till kvinnan att påvisa att hon blivit tvingad att sälja sex, att hon inte haft något annat val. Hon måste ha bevis på att mannen visste om att hon var ett offer för människohandel och trots det köpte sex av henne, för att han ska bli dömd. Det har visat sig vara väldigt svårt att lyckas med att få till fällande domar i rättegångar runtom i Europa med detta. 

I Europaparlamentet har Centerpartiet arbetat med omarbetningen av EU:s direktiv emot människohandel. Den vanligaste formen av människohandel i EU är, enligt EU-kommissionen, sexuellt utnyttjande. Det förvånar förstås inte, när majoriteten av dem som faller offer också är kvinnor eller unga flickor och tre fjärdedelar av alla förövare är män.

Människohandel förekommer i hela EU, och den bedrivs av organiserade gäng som samarbetar över gränserna. 70 procent av de organiserade kriminella gängen är idag aktiva i minst tre medlemsstater. För att komma åt problemet med människohandel måste vi ha en lösning på EU-nivå.

I det nya EU-direktivet kan vi ta ett första steg, genom att det blir straffbart att köpa sex av någon om hen var offer för trafficking, oavsett om personen som köpte visste eller inte visste att offret var just ett offer för trafficking.

Detta är en kompromiss, men Centerpartiet kommer inte ge upp kampen för att alla fall av sexköp ska räknas som människohandel. Att föreslå detta är kontroversiellt – men det är den enda lösningen för att tackla människohandeln på riktigt. Det är genom att kraftigt minska efterfrågan som vi kan rädda fler kvinnor från tortyr och ett levande helvete.