Tuffa år väntar - men ger möjligheter att prioritera

Vi ser ljusglimtar i Sveriges ekonomi. Regeringens inflationsbekämpning har gett effekt och vi har börjat en utveckling mot ett lägre ränteläge. Den svenska kronan har stärkts något och vi nås av rapporter om en ökad optimism bland hushållen. Det verkar helt enkelt som att vi har det värsta bakom oss – den här gången.

 Jag är övertygad om att det går att leverera en välfärd av god kvalité med de skattemedel som Norrköpingsborna redan nu avstår, skriver Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Jag är övertygad om att det går att leverera en välfärd av god kvalité med de skattemedel som Norrköpingsborna redan nu avstår, skriver Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Foto: Fotofabriken

Debatt2024-06-14 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt kommer Norrköpings kommunfullmäktige besluta om en budget för 2025 som innebär fortsatta krav på kommunal verksamhet att reducera kostnader för att anpassa sig till förändrade förutsättningar. 

Hur kan det vara nödvändigt att göra så? 

Svaret kan formuleras ganska enkelt. Norrköpings kommun har, fortfarande, högre kostnader än intäkter och det uppstår därmed ett underskott. Som kommun är det relativt omöjligt att genom egna beslut höja intäkterna för kommande budgetperiod. Om man inte väljer att höja skatten. Å andra sidan slår höjd skatt hårt mot de med lägst inkomst. På sikt är ett sådant beslut också mycket hämmande för tillväxt och näringsliv. Med detta sagt – höjd skatt är negativt. Jag är övertygad om att det går att leverera en välfärd av god kvalité med de skattemedel som Norrköpingsborna redan nu avstår.

Varför har vi då hamnat i ett för högt kostnadsläge?

Den frågan är också ganska lätt att svara på men det är ett svar som beskriver en perfekt storm av olika utmaningar. Rekordhög inflation har placerat kostnadsläget i ett nytt högre normalläge. Högre ränta slår hårt mot Norrköpings kommuns ekonomi eftersom strategin tidigare varit att tillstyrka höga investeringsnivåer. Skatteintäkterna utvecklas inte som tidigare på grund av lågkonjunktur samtidigt som Norrköpings stagnation i befolkningsökning gör att prognoserna för kommande års skatteintäkter reduceras. Förändrad migrationspolitik, rekordlågt barnafödande tillsammans med färre inflyttade gör att befolkningen inte längre ökar. Det här innebär rent krasst att kommunen har byggt upp en kostym i form av platser inom exempelvis förskola och skola och infrastruktur som i dagsläget är alldeles för stor. 

Vad innebär då det här att anpassa verksamheterna efter en helt annan befolkningsutveckling?

Låt mig börja med att säga att den politiska majoriteten kommer fortsätta prioritera välfärden. Det framstår ibland i debatten när vi förtätar förskolor och skolor som att vi inte längre ska erbjuda alla medborgare skolor och förskolor. Så är det givetvis inte. Vi kommer även i fortsättningen ha tillräckligt med platser. Men jag vill vara tydlig med att vi inte kan upprätthålla platser om det inte finns barn. Det är inte försvarbart ekonomiskt för det går ut över barn- och ungdomars möjlighet att få kvalitet i verksamheterna.  Alla barn och ungdomar ska möta behöriga pedagoger. Vi ska använda våra resurser till just det och inte till att upprätthålla halvtomma lokaler.

Vi anpassar också utbyggnaden av staden efter nya förutsättningar. Vi ska fortsätta utveckla Norrköping för tillväxt men vi behöver vara nogsamma när vi bestämmer vilka investeringar som är prioriterade. 

Avslutningsvis – jag ser nu att alla oppositionspartier har mer pengar i sina skuggbudgetar än vad majoritetens budget medger. Jag kan bara beklaga att jag inte lyckats övertyga alla partier om behovet av anpassa kostnader efter intäkter. Varje år med underskott i den kommunala budgeten är att göra ett uttag från kommunens buffert och det tror jag många Norrköpingsbor kan förstå inte fungerar längre. Jag är ödmjuk inför att kommande år kommer vara fortsatt tuffa men väljer att se det som en möjlighet att ompröva och prioritera. Norrköping kommer klara även den här krisen.