Nattpersonal får cykla i besparingstider

Vårdpersonal behöver kunna hålla fokus på att ge våra gamla sjuka så god vård som möjligt istället för känna oro över vad som kan hända när de går ensamma på gatorna, skriver Jessica Almroth, ordförande Kommunals S-förening. Genrebild.
Vårdpersonal behöver kunna hålla fokus på att ge våra gamla sjuka så god vård som möjligt istället för känna oro över vad som kan hända när de går ensamma på gatorna, skriver Jessica Almroth, ordförande Kommunals S-förening. Genrebild.

Personal som arbetar natt inom hemtjänsten tvingas nu till att ensam cykla runt till brukare nattetid. De riskbedömningar som är gjorda beskriver inte hur samhället har förändrats.

Debatt 11 september 2023 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra riskbedömningar när någon medarbetare utför ensamarbete. 

Arbetsgivaren ska även ha så goda rutiner att om en medarbetare utsätts för hot och våld ska den kunna påkalla snabb hjälp. Stan är otrygg men vårdpersonal ska arbeta ensam. 

Vårdpersonal är anställda för att ta hand om våra gamla och sjuka men ska nu agera som trygghetsvärdar. 

Vårdpersonal behöver kunna hålla fokus på att ge våra gamla sjuka så god vård som möjligt istället för känna oro över vad som kan hända när de går ensamma på gatorna. Det finns risk att vårdarbetet kan brista när vårdpersonal behöver hålla fokus på andra saker. 

Det brister i att arbetsgivaren skapar goda förutsättningar för att personalen ska kunna arbeta i trygga och goda arbetsförhållanden.


Politiken satsar på kameror för att allmänheten ska känna sig trygg. Men hur tänker politiken att vårdpersonal ska känna sig trygga? Det känns som vårdpersonalen är en glömd grupp. Samhället tar bara för givet att vårdpersonal ska finnas där oavsett om gator är otrygga för resten av samhället. 


Det vore intressant att få höra vilket stöd man tänker ge personalen när och om de känner sig otrygga att cykla eller gå ensamma på natten. 

I Norrköpings kommun finns ett samverkansavtal där det tydligt framkommer att förändringar på arbetsplatsen ska samverkas mellan fackliga förbund och medarbetare. Tillsammans ska alla parter riskbedöma och åtgärda brister man kommer fram till. Om man hade gjort det så borde man kommit fram till att det här är alldeles för stor risk att utsätta sina medarbetare för. Är det någon som verkligen vet och förstår vad det innebär att jobba på natten inom hemtjänsten så är det personalen. Och det vi hör och läser om i tidningen är att vårdpersonal verkligen uttrycker sin oro över vad som kan hända på natten när de är ensamma.


Det har ju faktiskt vara bostäder som blivit utsatta för bombexplosioner och personal som under sommaren har jagats av främmande människor. Senaste bombexplosionen på Bråddgatan så var det ingen som pratade om vårdpersonal som arbetade i det område både under och efter. 

Där finns mycket att lära av det som har hänt, men Norrköpings kommun har uppenbarligen en helt annan personalpolitik. Man anställs som vårdpersonal men får arbetsvillkor som innebär att man känner sig otrygg på arbetet och sedan väljer att avsluta sin anställning på grund av det. Vi har inte råd att bli av med mer vårdpersonal. Vi behöver tvärtom anställa fler.


Just nu är det högt tonläge i politiken både lokalt och centralt om tryggheten, men i verkligheten så handlar det om att Kommunals medlemmar får arbeta ensamma om natten på cykel.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa