Tror inte Centern på kulturens finansieringsförmåga?

Christian Widlund (C) är orolig över att majoriteten i Norrköpings kommun, det vill säga Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna, är otydliga när det gäller Symfoniorkesterns framtid.

Vårt gemensamma politiska program som beslutades i kommunfullmäktige i december 2022 pekar ut en tydlig riktning, skriver Sophia Jarl (M), Eva-Britt Sjöberg (KD), Reidar Svedahl (L) och Christopher Jarnvall (SD).

Vårt gemensamma politiska program som beslutades i kommunfullmäktige i december 2022 pekar ut en tydlig riktning, skriver Sophia Jarl (M), Eva-Britt Sjöberg (KD), Reidar Svedahl (L) och Christopher Jarnvall (SD).

Foto: Arkivbilder

Debatt2023-07-11 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vad vill styret i Norrköping med Symfoniorkestern?" NT 10/7

Det är bra att Christian frågar för då får vi en möjlighet att upprepa olika ställningstaganden. 

Vårt gemensamma politiska program som beslutades i kommunfullmäktige i december 2022 pekar ut en tydlig riktning. Det står att ”kulturinstitutionerna ska ta ett större ansvar för sin finansiering genom att exempelvis öka sin intäkter”. Det tycker vi är en skarp signal och en politisk inriktning. Vi kommer inte tala om för Scenkonstbolaget hur de ska göra detta och Widlund ställer sig säkert bakom att vi förhåller oss med ”armlängds avstånd” till innehåll. Det innebär i det här fallet att vi avstår från att peka på vilken repertoar som ska erbjudas. Det är en fråga för styrelse och VD att mejsla ut en väg mot högre självfinansiering. Vi som ägare kommer vara lyhörda och är beredda att ändra i ägardirektiv och uppdrag om det finns kreativa idéer som inte går i takt med de styrdokument som Scenkonstbolaget har att förhålla sig till.

När det gäller Symfoniorkesterns tillgång till Louis De Geer:s lokaler handlar det främst om att det samverkansavtal som finns mellan LDG AB och Scenkonstbolaget behöver förnyas. Avtalstiden har passerat och vi har valt att ta fram ett förslag som till viss del kan uppfattas som begränsande för Symfoniorkestern men innan detta kritiseras vill vi uppmana eventuella meningsmotståndare att sätta sig in i fakta. Symfoniorkestern har haft en mycket priviligierad ställning i tidigare avtal vilket begränsat vårt kommunala bolags möjligheter att skapa goda affärer. Detta ses nu över. Det måste finns vägar att hitta mer flexibla lösningar för exempelvis Symfoniorkesterns möjligheter att öva i den stora kongresshallen. Vill man ha ett annat upplägg kommer det vara förknippat med ökade hyreskostnader. Det är kanske en prioritering som Centern gör i kommande budgetarbete? 

Vi är dock tydliga med att vi - samtidigt som vi vill trygga Symfoniorkesterns framtid i Norrköping - inte är beredda att låta Norrköpings invånare ensamma betala den hyressubvention som SON får i dagsläget. Det handlar om 15 miljoner kronor utöver de 67 miljoner som kommunen betalar årligen till scenkonstbolaget. Det är inte orimligt att scenkonstbolaget själva bidrar till att hantera denna kostnad. Detta måste även bli en fråga för samtliga ägare av scenkonstbolaget. Det vill säga; Norrköpings - och Linköpings kommun samt Regionen. 

Avslutningsvis – Centern föreslog i sitt budgetförslag i senaste kommunfullmäktige att vårt flygplatsbolag som har ett kommunalt bidrag (cirka 30 miljoner), likt det Scenkonstbolaget har (över 60 miljoner), ska öka sin självfinansieringsgrad från 50 procent till 100 procent på mindre än ett halvår. Varför uppfattar vi det som om Widlund å andra sidan ser det som omöjligt att Scenkonstbolaget som har 90 procent i bidrag inte alls skulle kunna arbeta på liknande sätt?

SONs tillgång till lokaler kommer vi reglera i avtal oavsett om det blir kommunen eller någon annan extern intressent som driver LDG framåt. Vi ska också, oavsett ägandeform, värna högklassiga musikupplevelser i framtiden och vi tror att det finns många goda idéer inom kulturlivet kring hur fler människor ska vilja betala för en biljett och därmed bidra till att Scenkonstbolaget ökar sina intäkter - och framförallt idéer för att öka tillväxten i Norrköping.