Träning i varmt vatten är avgörande för oss

I september 2013 fick Norrköpings kommun utredningen de beställt för att politikerna ansåg att de inte hade tillräcklig kunskap om behovet av varmbassänger i Norrköping.

Efter en utredning för tio år sedan fattades beslutet att komplettera badhuset med en anpassad varmbassäng med höj- och sänkbar botten. Sedan dess har byggstarten skjutits på framtiden ett antal gånger, skriver Catarina Moberg och Marie Bager. Genrebild.

Efter en utredning för tio år sedan fattades beslutet att komplettera badhuset med en anpassad varmbassäng med höj- och sänkbar botten. Sedan dess har byggstarten skjutits på framtiden ett antal gånger, skriver Catarina Moberg och Marie Bager. Genrebild.

Foto: Bertil Sundkvist, Nyheter i Norr

Debatt2023-04-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Några av frågorna de ville ha svar på var:

Finns det tillräckligt med bassänger?

Har föreningarna tillräckligt med bassänger?

Analys av övriga bad behov, förutom simskola till exempel.

Utredningen konstaterades att behovet av tillgång till varmbassäng skulle öka 2015 eftersom hemsjukvårdsreformen innebar ett större ansvar för kommunen. Fler innevånare i kommunen väntades bli beroende av stöd i rehabilitering från kommunen.

Det fanns brist redan 2013 enligt utredningen och sedan 2015 har antalet bassänger minskat och befolkningen ökat.

Beslut fattades, att komplettera badhuset med en anpassad varmbassäng med höj- och sänkbar botten. Byggstarten har skjutits på framtiden ett antal gånger – nu är utredningen tio år gammal.

Det finns ett stort behov, av en varmbassäng med anpassning. Neurologiska diagnoser är kroniska och rehabiliteringen en process som ska pågå hela livet och påbörjas så tidigt som möjligt. För medlemmarna i Neuro-förbundet handlar en stor del av tillvaron om att hitta rätt träning, för att kunna komma åter i arbete. Av ännu större vikt är att hitta rätt veckoträning i kombination med arbetet för att kunna fortsätta och jobba. 

Inga beslutsfattare inser att träningen är ett måste för att vi med neurologiska diagnoser inte ska behöva samhällets stöd. Varje år någon av medlemmarna kan skjuta behovet av hemtjänst framför sig är ett år med vinst för alla.

Vi upplever att det är få beslutsfattare som inser att våra medlemmar måste ha tillgång till träningsalternativ, varje vecka året runt hela livet. De kommer inte att kunna arbeta om det inte fungerar. De måste hela livet hitta en balans mellan arbete och träning, för att klara sin vardag och arbetet.

När våra medlemmar varit flera veckor på intensiv träning, måste planen vara klar, vad, när och hur ska jag träna när jag kommer hem. Vatten är ett av flera alternativ, ett mycket viktigt alternativ som de flesta behöver i perioder. Man måste träna för att funktionerna inte ska försämras, då behövs varierande alternativ. 

Var ska våra medlemmar, som behövs i arbetslivet eller som behöver klara sig själva utan hemtjänst träna? När ska de som har kroniska funktionsproblem få tillgång till en anpassad varmbassäng i Norrköping?