Till berörda politiker i Finspångs kommun

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till en invand och trygg miljö för att kunna utvecklas och gå i skola, skriver Finsångs skolkuratorer i ett Öppet brev till politikerna.

Vi tycker att det är viktigt att vi som träffar dessa barn och ungdomar reagerar och protesterar när myndigheter inte verkar för barnens bästa, skriver Finspångs skolkuratorer med anledning av Migrationsverkets beslut att flytta asylsökande barnfamiljer från kommunen.

Vi tycker att det är viktigt att vi som träffar dessa barn och ungdomar reagerar och protesterar när myndigheter inte verkar för barnens bästa, skriver Finspångs skolkuratorer med anledning av Migrationsverkets beslut att flytta asylsökande barnfamiljer från kommunen.

Foto: Jeanette Grundström

Debatt2021-05-23 19:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Migrationsverket planerar att minska antalet bostadsplatser i hela landet och koncentrera asylsökande familjer till några få större orter i Sverige. Detta kommer att innebära att barn och ungdomar som idag går i förskola och skola i Finspångs kommun lämnar en invand och trygg miljö. Dessa barn och ungdomar har i många fall redan varit utsatta för uppslitande och traumatiska händelser i hemlandet och kommer nu återigen att ryckas upp och tvingas skapa ett nytt sammanhang med skola och kamrater på annan ort. Många barn och ungdomar känner en oro och ångest då framtiden är oviss. 

Migrationsverkets information har enligt de berörda familjerna varit knapphändig gällande när eller vart familjerna ska flytta och om hur mycket personliga ägodelar varje person får ta med sig. Hela processen känns inhuman och ovärdig ett demokratiskt land som Sverige. 

Flertalet asylsökanden barn och ungdomar har med sig erfarenheter i bagaget om ett korrupt samhällssystem där myndigheter och beslutsfattare i hemlandet inte är att lita på. Att då i det nya landet bli flyttade på utan att det varit familjens egen önskan kan skapa en stress, otrygghet och utanförskap hos dessa barn och ungdomar som skulle kunna leda till minskad tillit till myndigheter i Sverige. 

Vi har de senaste åren i våra professioner och via nyhetsmedia tagit del av de konsekvenser som utanförskap kan leda till bland barn och ungdomar. Barn och ungdomar som lever marginaliserade i segregerade bostadsområden löper en ökad risk att bli en del av en kultur som inte överensstämmer med vårt samhälles norm och därmed riskera att dras in i nätverk där droger och kriminalitet är vardag. 

Det kan även innebära att flickor löper större risk att hamna i hedersförtryck och bli kontrollerade av familj och släktingar, att tvingas bära slöja och att inte själv få bestämma över sin framtid och val av partner. 

Skolkuratorerna i Finspång känner en stor oro över Migrationsverkets beslut och de konsekvenser som beslutet för med sig för de barn och ungdomar som berörs. Vi tycker att det är viktigt att vi som träffar dessa barn och ungdomar reagerar och protesterar när myndigheter inte verkar för barnens bästa. Vi vet att psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett folkhälsoproblem i Sverige och behovet av trygghet och förebyggande åtgärder är stort. De asylsökande barn och ungdomar som kan ha fått vänta i flera år på ett beslut om uppehållstillstånd och under åren har etablerat sig i Finspång har stort behov av stabilitet och trygghet. Barnen och ungdomarna har lärt sig svenska, fått kompisar och känner sig hemma i Finspång. Det vore önskvärt om beslutet att dessa familjer ska tvingas flytta omprövas med fokus på Barnkonventionen och barns bästa. 

Vi ser allvarliga konsekvenser för de barn och ungdomar som tvingas flytta men även konsekvenser bland de barn och ungdomar som blir kvar i form av ledsna och oroliga kamrater. 

Vår förhoppning är att politikerna i Finspång protesterar mot Migrationsverkets beslut och väljer att stå upp för dessa barn och ungdomar då de är en del av kommunens invånare. Det är viktigt att de som fortsatt vill bo i Finspång får den möjligheten, med samma ekonomiska stöd från Migrationsverket som de nu har och kommer få på annan ort.

Enligt Barnkonventionen (2018:1197) har alla barn rätt till en invand och trygg miljö för att kunna utvecklas och gå i skola. Att flytta barn och ungdomar på detta sätt är inte att efterleva svensk lagstiftning och barnkonventionen.