Vill vara ett humanitärt stöd vid en kris i Norrköping

Nyåret brukar präglas av nya förhoppningar, löften och önskan om en fredlig och god värld.

Tidigare kommunalrådet Karin Jonsson är numera ordförande i den nybildade Norrköpingsbygdens Röda korskrets.

Tidigare kommunalrådet Karin Jonsson är numera ordförande i den nybildade Norrköpingsbygdens Röda korskrets.

Foto: Fredrik Sandberg TT/Joakim Blomqvist

Debatt2023-01-10 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Debattpodden

Klicka här och lyssna på samtalet med Karin Jonsson

På många sätt har människors livsvillkor förbättrats genom åren. Den extrema fattigdomen i världen har halverats de senaste 25 åren, det är en enorm framgång. Fler barn får gå i skola, den globala hälsan förbättras och i Sverige lever människor friskare och längre. 

Men det är klart att vi också ser stora orosmoln på himlen. Kriget i Ukraina har påmint oss om vår sårbarhet när kriget kommit oss så nära. Antalet långvariga och svårlösta väpnade konflikter ökar vilket leder till enorma flyktingströmmar och splittrade familjer. Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste ökar och i Sverige lever fler människor utanför samhällets skyddsnät. Antalet rapporterade naturkatastrofer såsom stormar, värmeböljor, bränder och översvämningar ökar också. Vi har även sett det i Sverige.

Norrköpingsbygdens Rödakorskrets är en del av en världsomfattande organisation som kan ge en hjälpande hand både lokalt och internationellt. Vi bedriver verksamhet utifrån de största humanitära behoven och vi ser hur vi kan hjälpa och stödja människor som befinner sig i mycket utsatta situationer. Ofta kan Röda Korset vara den enda hjälporganisation som släpps in i besvärliga krigsområden, mycket tack vare vår opartiskhet och neutralitet.

Grunden i allt hjälparbete är våra medlemmar som på olika sätt samlar in pengar till olika verksamheter. Det lokala engagemanget är helt avgörande för att få organisationen att fungera och nå ut till alla delar av vårt land. Snart startar också en ny organisation för Röda Korset i hela Sverige, så även inom Norrköpings kommun. De tidigare kretsarna i Kimstad-Skärblacka, Kolmården, Vikbolandet och Norrköping slås samman till en gemensam krets. De lokala Rödakorsgrupperna i dessa områden finns dock kvar för att behålla det viktiga lokala engagemanget. 

På Vikbolandet är lokalen i Östra Husby navet där frivilliga är engagerade i hantverk. I Kolmården har man stor verksamhet inom Mötesplatsen Kupan och i Kimstad-Skärblacka anordnar man också olika typer av aktiviteter. Gemensamt för dem alla är att de anordnar lokala evenemang för att samla in pengar samt bedriver ett socialt arbete för de som behöver en hjälpande hand. 

Vår ambition är att fortsätta med Första hjälpenarbete vid olika evenemang, hjälpa till med läxläsning, vara rödakorsvärdar vid sjukhuset och vara samtalspartner till personer i kris.

Den nya kretsen har diskuterat hur Röda Korset kan få en ännu tydligare profil i hela kommunen. Vi vill etablera kontakter med andra aktörer i lokalsamhället och svara upp mot de humanitära behoven som finns. Det kan handla om att utveckla den sociala verksamheten som exempelvis vara medföljare, ha besöksgrupper men också spela en större roll vid eventuella kriser. 

Svenska Röda Korset är en del av civilsamhällets krisberedskap. Vi finns i alla kommuner vilket ger oss förmåga att agera vid kris i hela landet. Alla Rödakorskretsar i Sverige har därför fått i uppdrag att påbörja ett arbete med lokala krisberedningsplaner för att kunna vara ett aktivt humanitärt stöd om en allvarlig händelse skulle ske. Norrköpingsbygdens Rödakorskrets kommer att påbörja det arbetet under året. Här välkomnar vi flera personer som vill medverka och bidra med kunskaper och engagemang. Vi ser också gärna ett samarbete med Norrköpings kommun och andra aktörer som jobbar inom samma område. Tillsammans blir vi starkare!