Tänk om det blir kallare - ifrågasätt färdiga sanningar

Idag är det etablerade antagandet i västvärlden att mänskligheten är på väg mot en klimatkatastrof, med skenande temperaturer och mer extrema väderhändelser. Det är vi som bär skulden och skammen genom att elda kol, olja och naturgas, som avger koldioxid.

För mig är det helt ofattbart och mycket upprörande att man kan investera 100-tals miljarder på den så kallade klimatomställningen på så lösa vetenskapliga grunder, skriver Arne Gunnarsson.

För mig är det helt ofattbart och mycket upprörande att man kan investera 100-tals miljarder på den så kallade klimatomställningen på så lösa vetenskapliga grunder, skriver Arne Gunnarsson.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2022-05-03 13:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan första klimatkonferensen i Rio har klimatalarmister, i huvudsak ekonomer, beteendevetare och politiker utgått från FN-s klimatpanel IPCC och envist hamrat in detta budskap så att det blivit en sanning. Om man ifrågasätter denna ”sanning” blir man kallad för klimatförnekare, foliehatt, konspirationsteoretiker, högerextrem m.m. 

Vad är IPCC? (förkortat Intergovernmental Panel for Climate Change), alltså en mellanstatlig organisation inom FN, som bildades 1989.  Syftet var att visa/bevisa människans påverkan på jordens klimat. IPCC har inga egna forskare. Ett stort antal klimatrelaterade rapporter och artiklar sammanställs till över 4000 sidor. Från dessa sidor görs en koncentrerad sammanställning av politiker till politiker, som kallas för “Summary for Policy Maker”. Denna remissas och godkänns av FN’s 194 medlemsländer. Det är denna politiskt färgade rapport som våra politiker refererar till. Få orkar läsa igenom de över 4000 sidorna. Ang. forskningsfusket i IPCC. Referens: Donna Laframboise bok The Delinquent Teenager.

Enligt alarmisterna skulle Maldiverna numera ligga under havsytan och Manhattan skulle vara översvämmad. Arktis skulle enligt Al Gore vara isfri under den arktiska sommaren redan 2013 och isbjörnarna ett minne blott. Klimat- och miljöminister Isabella Lövin predikade i riksdagen om öknarnas utbredning. Inget av alla dessa larm har besannats. Öknarna har istället minskat pga att koldioxidhalten under de senaste 60 ökat från ca 0,03 % till 0,04% sedan kontinuerliga mätningarna började 1958 på Hawaii. Det växer helt enkelt bättre! Se AGA Gas artikel på deras hemsida Ökade skördar med hjälp av gas. Under jordens historia har koldioxidhalten i atmosfären varierat från 0,6% ned till 0,02%. Vi ligger faktiskt närmare den undre gränsen. Jag begriper inte hur kan man benämna koldioxiden som ett utsläpp. Vid en halt under 0,02% dör livet på jorden. Det är därför koldioxiden med rätta kallas för livets gas. Referens: Fysikprofessor William Happer, Klimatupplysningen m.fl

Vetenskapliga data och fysikaliska lagar motsäger alarmisternas hypoteser.   Termodynamikens lagar och jordens strålningsbalans kan inte få jordens temperatur att skena. Koldioxidens s.k. växthuseffekt är mycket begränsad. Referens: Fysikprofessorn William Happer och hans föredragGreenhouse Effect of Methane, Nitrous Oxide and Carbon Dioxide, June 23, 2021”

I perspektivet av årmiljoner lever vi nu i en istid. Denna istid har avbrutits med kortare interglaciala perioder, som under de senaste 11 500 åren med varmare klimat, som i sin tur varierat mellan varma och kalla perioder. Den senaste varma perioden var på vikingatiden då Grönland hade fasta bosättningar. Emellan vår tid idag och medeltiden hade vi lilla istiden från åren 1350-1850. Sedan dess har jorden i genomsnitt blivit ca 1,2 grader varmare. 

Sedan 1979 har man mätt troposfärens temperaturförändringar m.h.a. satelliter. Dessa data visar att temperaturen planat ut de senaste decennierna, trots den exponentiella ökningen av förbränning av s.k. fossila bränslen i framförallt i Kina, Indien och Ryssland. Referens:  ”Latest Global Temp Roy Spencer PhD” och ” Bilder på CO2 Emission by World Region - Found Energy Innovation

Alarmisternas förutsägelser utgår från IPCC’s datamodeller för att prognostisera framtidens temperatur. Prognoser är prognoser, ej vetenskap. Samtliga prognoser visar en alldeles för hög temperatur jämfört med verkliga data under de senaste decennierna. , Referens: Klimatolog John Cristy. Klimatet och dess variationer är komplext. Det finns ett antal hypoteser och deras samverkan som seriösa forskare studerar idag. Det handlar om jordens plats och variation i solsystemet, solens föränderliga magnetfält och solvindar, den kosmiska strålningen och dess påverkan på molnbildningen, vulkaner och havsströmmarnas periodiska variationer. Referens till Atmosfärfysiker Richard Lindzen som säger; ”Vi kan fortfarande inte förklara varför istider kommer och går”. Men alarmisterna är tvärsäkra. Det är bara att skruva på “koldioxidknappen”. Minska vår förbränning av kol, olja och naturgas så blir det kallare och öka förbränningen så blir det varmare. Så enkelt! Men Tänk om det blir kallare trots ökad förbränning, vilket vissa data tyder på. Vad gör vi då? Med alarmisternas logik borde vi inte då öka förbränningen av fossila bränslen ännu mer?  

För mig är det helt ofattbart och mycket upprörande att man kan investera 100-tals miljarder på den så kallade klimatomställningen på så lösa vetenskapliga grunder. Hela energipolitiken har havererat på grund av klimathysterin och skräcken för kärnkraften.  Miljön kan vi påverka, men ej klimatet. 

Mitt budskap är att uppmuntra till studier och ifrågasätta rådande klimatreligion, för ekonomins skull. Börja med Lennart Bengtssons bok Vad händer med klimatet. På hemsidorna ”Klimatsans” och ”Klimatupplysningen” finns omfattande lättillgänglig information kopplat till referenser. Sök även på Klimatkarusellen Elsa Widding.