Synskadades riksförbund: "Lås inte in oss i vårt hem"

Mathias, 35, nekas helt och hållet ledsagning från sin kommun.

Ledsagarservice genom LSS har minskat med närmre 70 procent sedan 2010 för personer med synnedsättning. Lagen i sig har inte ändrats, men rättspraxis har förskjutits, så att domstolar tolkar lagen mer restriktivt, skriver Johan Pettersson, ombudsman Synskadades riksförbund Östergötland.

Ledsagarservice genom LSS har minskat med närmre 70 procent sedan 2010 för personer med synnedsättning. Lagen i sig har inte ändrats, men rättspraxis har förskjutits, så att domstolar tolkar lagen mer restriktivt, skriver Johan Pettersson, ombudsman Synskadades riksförbund Östergötland.

Foto: Johanna Norin/TT

Debatt2024-05-03 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det rör egentligen inte någon av Östergötlands tretton kommuner, men på ett sätt gör det ändå det. Det är tyvärr talande för hur socialt stöd från samhället monteras ner mer och mer. Ledsagarservice genom LSS har minskat med närmre 70 procent sedan 2010 för personer med synnedsättning. Lagen i sig har inte ändrats, men rättspraxis har förskjutits, så att domstolar tolkar lagen mer restriktivt.

Mathias har tidigare haft ledsagning genom LSS i femton år, innan stödet plötsligt drogs in. Då hänvisades han till Socialtjänstlagen, men nu har även det stödet dragits in helt och hållet. Han beviljas alltså noll timmar ledsagning i månaden av sin kommun. Noll timmar!

Det man med en grav synnedsättning eller blindhet söker stöd till är inga konstigheter. Det handlar om att kunna träna för att hålla sig i fysisk form och undvika värk och smärtor, handla mat eller kläder, gå på kulturevenemang eller ta en promenad, saker som för fullt seende är helt rimliga vardagsbestyr, men med en grav synnedsättning är det varken självklart eller rimligt. Mathias får istället som 35-åring fråga sin mamma eller mormor om hjälp för att kunna utföra basala aktiviteter som borde vara självklart för alla. 

Synskadades riksförbund Östergötland tycker det här är förkastligt. Vi blir mörkrädda över hur samhället ser ut, men det behöver inte göra det. Du som ansvarig politiker i någon av våra tretton kommuner kan lyfta den här frågan och se till så att just din kommun inte blir ett skrämselexempel på hur personer med synnedsättning eller blindhet hamnar utanför samhällets stöd och inte behandlas som lika mycket värda som fullt seende. 

Domstolarnas tolkning av LSS är ett golv, inget tvingar din kommun att följa praxis. Socialtjänstlagen kan din kommun till stor del forma. Det går att ta bort eller minska kostnader, ta bort begränsningar och framför allt, bevilja personer med grav synnedsättning eller blindhet stöd, så att även vi kan leva ett självständigt och delaktigt liv.

Vi vill inte vara en börda för samhället, bara för att vi råkar se sämre än majoriteten av er andra, vi vill bidra och vara delaktiga på lika villkor som våra medmänniskor. Låt oss då vara det.