Sverigedemokraterna: "Vi behöver Norrköpings flygplats"

Inom den politiska vänsteroppositionen i Norrköping driver man nu på hårt med olika märkliga argument för att kunna lägga ned Norrköpings flygplats – den äldsta trafikflygplatsen i Sverige som ännu är i bruk.

Ur ett trygghetsperspektiv är det också väsentligt att polisen fortsatt kan nyttja vår flygplats som en bas för sina helikoptrar, skriver sverigedemokraterna Christopher Jarnvall, Linda Nilsson och Tomas Forsberg.

Ur ett trygghetsperspektiv är det också väsentligt att polisen fortsatt kan nyttja vår flygplats som en bas för sina helikoptrar, skriver sverigedemokraterna Christopher Jarnvall, Linda Nilsson och Tomas Forsberg.

Foto: Thomas Möller

Debatt2024-04-26 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men vi sätter fortsatt stopp för alla sådana försök. Vi skall ha kvar vår flygplats, därför att den behövs. Det är vi ense om i majoritetsstyret.

Om man inte är intresserad av flyget som kommunikationsmedel utan tvärtom motarbetar det, kan vi förvisso förstå att det känns lockande att försöka lägga vantarna på den mark öster om staden som idag utgör vår flygplats. Men om vi skall ge Norrköping och dess näringsliv en ärlig möjlighet att utvecklas behöver vi ha kvar flyget.

Dessutom är marken olämplig för att bygga bostäder på i framtiden – med tanke på förekomsten av PFAS, behov av att påla byggnader och inte minst den avstannade befolkningsutvecklingen.

I dagarna har Försvarsmakten haft stort nytta av vår flygplats, som är omvittnat viktig ur beredskapssynvinkel. Det bekräftar inte minst SOS Alarm, vid samtal med dem om hur vi kan underlätta verksamheten i Norrköping. Brandflygets och ambulansflygets möjligheter att använda vår flygplats är oerhört viktig. De gör hundratals starter och landningar varje år i Norrköping.

Ur ett trygghetsperspektiv är det också väsentligt att polisen fortsatt kan nyttja vår flygplats som en bas för sina helikoptrar. Sverigedemokraterna ligger också intensivt på regeringen för att göra flygplatsen till beredskapsflygplats och regeringen meddelade i februari att man framöver gör en miljardsatsning på flyget i Sverige. Att lägga ned vore helt fel! 

Från flygplatsens sida arbetar man hårt för att utöka dagens verksamhet och det ser ut som att man kommer att ha framgång i att också i framtiden vara en lönsam bas för affärsverksamhet.

Vi förstår av ledningen att det förs ett stort antal samtal med olika aktörer om framtida samarbeten. Nu startar också en ny linje till Turkiet och resorna till Rhodos tycks ha slagit rekord. Chartertrafiken är igång och kommer att fortsätta, men vi skall inte glömma att den bara utgör knappt tio procent av den totala verksamheten. Privatflyget och skolflyget står idag för tre fjärdedelar, vilket förstås underlättas av att trafikflygets frekvens för närvarande är lägre här.

Vi har en flygplats idag och den skall vi vara rädda om. Läggs den ned, kommer vi aldrig att få tillbaka den. I stället för att försvåra verksamheten för vår flygplats och trakassera dess anställda med ihållande krav på nedläggning, bör vi politiker aktivt ställa oss bakom den viktiga infrastruktur som en flygplats innebär för en kommun. Det gör vi i majoritetsstyret – när skall vänsteroppositionen börja ta sitt ansvar?