Sverige ska bli en pålitlig medlem av försvarsalliansen

Det har gått ett år sedan Ryssland illegalt och brutalt invaderade Ukraina. Regeringen har sedan valet kraftigt ökat stödet till Ukraina med såväl militärt som humanitärt stöd.

Debatt 24 februari 2023 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Denna linje kommer vi att hålla i tills dess att kriget är vunnet.

 

Rysslands oprovocerade och orättfärdiga invasion av Ukraina förra året visade hur långt Vladimir Putin är villig att gå. Sannolikt har nu hundratusentals människor dött och miljontals flytt för att rädda sina liv. Ryska styrkor har lämnat efter sig död och förstörelse där de dragit fram. Vi har alla sett tortyrkamrarna och massgravarna i städer som Butja, Izium och Cherson.

Ryssland har begått såväl krigsbrott som brott mot mänskligheten och måste därför ställas till svars för sina handlingar, både juridiskt och politiskt. Regeringen driver därför på för inrättandet av en internationell tribunal för brott begångna i kriget i Ukraina. Därtill driver regeringen på för ännu hårdare sanktioner mot Ryssland.

 

Ryssland blir som land allt mer totalitärt och militariserat och kommer fortsätta att utgöra ett hot för den europeiska säkerheten under överskådlig tid. Regeringen och Moderaterna är därför fast beslutna om att så snabbt som möjligt fullborda vår väg in i Nato och genomföra vår resa för att bli allierade. Sverige ska under moderat ledning bli en pålitlig, engagerad och aktiv medlem i försvarsalliansen.

Både statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson har redan aviserat att vi önskar delta i missilförsvaret av Norra Europa samt den så kallade incidentberedskapen i Baltikum med svenska Gripenplan. Sverige kommer även att kunna bidra med avancerad försvarsteknologi.

 

Moderaternas linje har sedan krigets utbrott varit att förstärka och påskynda stödet till Ukraina. Sverige har nu bidragit med totalt tio paket av militär materiel till ett värde av tio miljarder kronor samt fattat beslut om att bidra med avancerade vapen som till exempel artillerisystemet Archer och luftvärn. Utöver detta har Sverige också bidragit med både humanitärt och finansiellt bistånd. Totalt har Sverige bidragit med mer än 14 miljarder kronor till Ukraina och Moldavien.

 

Den moderatledda regeringen arbetar nu vidare med att lägga om biståndspolitiken där ett tydligt fokus blir Sveriges närområde. Förödelsen i Ukraina är mycket omfattande och för varje dag som Ryssland fortsätter kriget blir de humanitära och materiella behoven större. Ukraina kommer därför redan i år att antas bli den största mottagaren av svenskt bilateralt bistånd. 

 

Vi kommer att fortsätta stödja Ukraina i dess kamp mot Ryssland och inget framtida stöd kan uteslutas. Att Ukraina vinner kriget och återfår sin rätt till frihet är den enda vägen till fred.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa