Sverige inte längre föregångsland inom jämställdhet

Inkludera alla kvinnor, inte bara den 8 mars utan årets alla dagar.

Artikelförfattarna uppmanar alla som arbetar med jämställdhetsfrågor att se till att alla kvinnor har plats i det arbetet och inte bara den 8 mars. Arkivbild från 8 mars.

Artikelförfattarna uppmanar alla som arbetar med jämställdhetsfrågor att se till att alla kvinnor har plats i det arbetet och inte bara den 8 mars. Arkivbild från 8 mars.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2023-03-08 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 8 mars är den internationella kvinnodagen. En viktig dag för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. 

Vad beträffar jämställdhet har Sverige länge framställts som ett föregångsland. Men nya rapporter visar oroande nog att vi sjunker i internationella rankningar. Tittar vi utifrån ett diskrimineringsperspektiv kan vi förstå att arbetet med jämställdhet är långt ifrån färdigt. Könsbaserat förtryck och könsdiskriminering är fortfarande en verklighet som drabbar många kvinnor hårt. 

Om vi tar arbetslivet som exempel kan vi konstatera att kvinnor i högre utsträckning utsätts för trakasserier och/eller sexuella trakasserier. Än idag finns det kvinnor som går miste om ett jobb på grund av att de är gravida eller tar föräldraledighet. Vi har fortfarande en könsuppdelad arbetsmarknad och det är fortsatt löneskillnader mellan könen. Vi måste därför fortsätta driva på för en ökad och hållbar jämställdhet. 

Jämställdhetsarbetet behöver utvecklas och stärkas och en viktig förutsättning är att vara inkluderande. Vi har olika perspektiv och erfarenheter av att vara kvinna. Jämställdhet och icke-diskriminering ska därför gå hand i hand. I vårt arbete med antidiskriminering ser vi att de kvinnor som tillhör minoritetsgrupper eller som på något sätt bryter mot normer inte bara diskrimineras på grund av sitt kön utan de utsätts för dubbel-, trippel- och flerfaldig diskriminering i form av till exempel etnisk diskriminering, rasism, funkofobi, homofobi, transfobi eller åldersdiskriminering. Att förstå och ta hänsyn till detta är A och Ö för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. 

Byrån mot diskriminering i Östergötland uppmärksammar årligen den internationella kvinnodagen. Vårt syfte är att lyfta alla kvinnors perspektiv och rättigheter oavsett ålder, funktionsvariationer, könsidentitet, etnicitet, sexualitet, religion eller annan bakgrund. Vi vill därför uppmana er som ska uppmärksamma den 8 mars eller som på något sätt arbetar med jämställdhetsfrågor: se till att alla kvinnor har en självklar plats i ert arbete! Och inte bara den 8 mars utan årets alla dagar.