Sverige behöver ett nationellt LSS-lyft nu

Regeringen har i sin budget lanserat en välbehövlig satsning på LSS och starkare rätt för människor att få det stöd de är berättigade till. Det krävs dock mycket mer.

Tuula Ravander (S) och Alexander Fröderberg (S) vill tillsammans med partikollegan Åsa Dahlin se ett nationellt lyft för LSS-verksamheten.

Tuula Ravander (S) och Alexander Fröderberg (S) vill tillsammans med partikollegan Åsa Dahlin se ett nationellt lyft för LSS-verksamheten.

Foto: Elisabeth Bergquist/Privat

Debatt2021-09-22 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns stora problem med kompetens hos personal inom LSS-verksamheter runt om i landet. Stödet som en person berättigad av LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade red:s anm) kan behöva ser väldigt olika ut. 

Alla människor är inte likadana och fungerar inte tillsammans. Det krävs därför kompetens kring olika sjukdomar och diagnoser för att tillgodose de behov som finns. Det har gjorts ett särskild äldreomsorgslyft, men nu krävs ett LSS-lyft från nationellt håll.  

Människor är olika och fungerar inte ihop med alla, därför är det viktigt att personalen på grupp- och servicebostäder utgörs av en fast bemanning med människor som de boende är bekväma med. Detsamma gäller all personal inom LSS. Stort in- och utflöde av timvikarier skapar otrygghet i vardagen för både den enskilde och anhöriga.  

I Sverige har de flesta idag möjligheten att påverka vad de gör i vardagen, men så är inte fallet för många med daglig verksamhet. Det finns inte möjlighet att välja vilken typ av verksamhet som man spenderar en stor del av sin tid på.  

Dessutom så ges det ofta en ersättning som inte ens täcker lunch eller resan hem. Ersättningen för daglig verksamhet behöver höjas och samordning mellan kommuner behöver stärkas för att möjliggöra en meningsfull och givande daglig verksamhet.  

Bostadsbristen som finns i Sverige påverkar alla. Idag finns det brist på gruppboenden och servicebostäder. Det innebär att möjligheten att välja boende är mycket begränsad eller obefintlig. Det behöver byggas fler boenden och möjligheten att få trygg service i eget boende ska garanteras i praktiken.  

För att allt detta ska bli möjligt krävs det stora satsningar på nationell nivå och stöd till kommunerna. Det krävs även samordning kommuner emellan för att optimera användningen av personal och boenden, så att alla kan bo tryggt och med fungerande stöd.  

Alla har rätt till frihet, trygghet och välmående. Det kräver att det offentliga satsar. Sverige behöver ett LSS-lyft nu.