Svenska kyrkan ska vara en sammanhållande länk

Debattörerna anser att Svenska kyrkan ska vara en bärare av kristen etik och moral.
Debattörerna anser att Svenska kyrkan ska vara en bärare av kristen etik och moral.

Sverigedemokraterna har alltid värnat om kyrkans frigörelse och varit tydliga i vårt budskap om den kristna värdegrunden och vårt gemensamma kulturarv.

Debatt 20 augusti 2021 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svenska kyrkan behöver ro att få vara just en kyrka och inte utgöra en megafon för partipolitisk aktivism med kraftig slagsida, eller en metapolitisk plattform för icke-kyrkliga intressen. Kyrkan behöver få vara just kyrka med dess grundläggande uppgifter och få stabilitet i bejakandet av den klassiska liturgi som under en längre tid varit gällande för Svenska kyrkan istället för att kyrkan används av andra politiska intressen för att manifestera andra kulturella uttryckssätt som står långt ifrån kyrkans grundprinciper.

Dessa uttryckssätt har blivit förstärkta som följd av att vissa partier ställer upp med nomineringsgrupper i kyrkovalet. I stället behöver frågorna som kyrkovalen ska handla om finnas inom ramen för kyrkans unika historia och levande verksamhet som kyrka. Möjligen kan det syftet förverkligas genom andra, fler eller nya sätt för kyrkans medlemmar att välja sina företrädare.

 

Vi vill ta ansvar för att förvalta tillsammans med de som utgör kyrkan; medlemmarna, anställda och förtroendevalda – på teologisk grund.

För oss är kyrkan en viktig diakonal famn, och en bärare av kristen etik och moral. Det är vitalt för oss att kyrkan är närvarande i samhället, hos människor från norr till söder, öst till väst, landsbygd till storstad. Svenska kyrkan har en särskild viktig uppgift att vara ett synligt alternativ till islamismen i utanförskapsområden, att argumentera för svenska värderingar och vår kulturella identitet. Kyrkan ska stödja förföljda och utsatta, inte minst kristna i muslimska miljöer, och våra kristna bröder och systrar som trakasseras, hotas och förföljs för sin tro på asylboenden och i samhället i stort.

 

Svenska kyrkan är Sveriges folkkyrka med en majoritet av landets medborgare som medlemmar och i särklass det största trossamfundet, en av de största organisationerna i civilsamhället och en mycket stor arbetsgivare. Kyrkan är en stor och synlig kulturbärare och en aktör av stor betydelse i vår mentalitet och genom livets olika skeden närvarande för såväl den enskilda människan som för familjen. Sverigedemokraterna betraktar därför Svenska kyrkans öde som en angelägenhet för alla svenskar. Troende såväl som icke troende. I århundraden har kyrkan i såväl glädje som sorg varit en omistlig del av det svenska folkets liv och är så än idag.

 

Den största utmaningen Svenska kyrkan har är att behålla medlemmarna. Vi tycker att kyrkan bör bli mer aktiva med att förmedla budskapet om tro, tradition och gemenskap. Svenska kyrkan bör trots att samhället förändras behålla sitt uppdrag som en sammanhållande länk med betoning på gudstjänst, mission, diakoni och utbildning.

 

 

Benny Sellborn

Ordförande i Sverigedemokraterna Norrköping, Ledamot i Stiftsfullmäktige Linköpings stift, Ledamot i Kyrkofullmäktige Norrköpings pastorat

Ämnen du kan följa