Svenska kyrkan ska vara en kyrka för alla

Vänstern i Svenska kyrkan är en partipolitiskt oberoende kyrklig nomineringsgrupp.

Representanterna för ViSK. Stående Mona Olsson, Ellinor Nilsson. Sittande Madeleine Fontler, Lottie Broman.

Representanterna för ViSK. Stående Mona Olsson, Ellinor Nilsson. Sittande Madeleine Fontler, Lottie Broman.

Foto: ViSK

Debatt2021-08-26 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt ViSK har Svenska kyrkan en viktig funktion att fylla i samhället genom att tillsammans med de människor som lever i utsatthet hitta lösningar för livskvalitet och hopp. ViSK vill ha en öppen demokratiskt styrd kyrka, en tillgänglig kyrka och en solidarisk kyrka dit alla är välkomna. ViSK drar kyrkan lite åt vänster.

ViSK:s tankar bottnar i befrielseteologin. Varje människa är unik, i ett gott samhälle har alla rätt att ha makt över sitt eget liv. Svenska kyrkan ska finnas där för dem som behöver stöd i den processen, t.ex. när det sociala skyddsnätet brustit. Svenska kyrkan är redan nu mycket välkomnande, och gör ett gott arbete inom diakonin, inom flyktingmottagandet och inom det sociala arbetet. Det är vi i ViSK stolta över. Kristus uppmanar oss att hjälpa och stötta dem som behöver det. Det är ett tydligt budskap som vi vill fortsätta följa. Rättighetsfrågor ska vara en del av Svenska kyrkans verksamhet, både när det gäller HBTQIA, funktionsrättsfrågor, jämställdhet, jämlikhet och integration. Vi ska inte bemöta varandra som vi och dom, utan inse att vi alla kan behöva stöd och hjälp en dag, likväl som vi alla kan ge stöd och hjälp.

ViSK ser också kyrkan i ett globalt perspektiv. Mässan där vi delar bröd och vin, är ett tecken på att brödet ska räcka till jordens alla människor. Då kan vi inte fortsätta att leva som om vi hade flera jordklot i reserv. Den ekoteologiska aspekten måste finnas i allt vi gör, också ekocidfrågan (brott mot naturen) bör vägas in.

ViSK vill att Svenska kyrkan ska arbeta för fred och rättvisa i världen genom att säga ja till total nedrustning av kärnvapen och nej till svensk Natoanslutning samt stoppa svensk vapenexport.

ViSK vill verka för ett fördjupat ekumeniskt arbete och för en ökad tolerans och förståelse för andra religioner. Det är viktigt att arbeta för människors möjlighet att leva i sin religion.

Kyrkan har funnits i mer än 2000 år. Budskapet om Guds kärlek och nåd gäller alla. Det håller än, det är tidlöst. Men vi behöver hitta alternativa sätt att fira gudstjänst och att mötas i gemenskap. Människan är en andlig varelse. Vi behöver platser och sammanhang där vi får fördjupa vår tro, våga möta Gud, varandra och oss själva.

De ideella inom kyrkan gör ett viktigt arbete. De ska uppmärksammas mer och få stöd och utbildning när det behövs. Svenska kyrkan ska måna om de ideella krafterna.

Det finns ett gediget kulturutbud i Svenska kyrkan. Det vill ViSK värna om. Vi vill att konserter och uppträdanden, samt andra kulturella attraktioner och sammankomster ska vara fortsatt avgiftsfria. Det kulturella utbudet ska var tillgänglighetsanpassat. Alla som vill ska kunna delta. ViSK är övertygade om att kulturdiakoni, där människor är medskapande, leder till helande.

I Norrköping gör Diakonicentrum ett fantastiskt arbete där fokus ligger på att möta unga människor och förmedla närhet och hopp till dem. Svenska kyrkans diakoner är de som först möter utsatta människor. För många är det skuldbelagt att vända sig till psykiatrin eller till kommunens socialtjänst, då vänder man sig till diakonin. ViSK vill verka för utökade resurser till Diakonicentrum och till diakonin i sin helhet.

Kristus uppmanar oss att mätta den hungrige och ge skydd åt den hemlöse (Jes.58). Vi står på de utsattas sida och arbetar för ett samhälle där ingen behöver sakna mat och husrum. Svenska kyrkan, en kyrka för alla!

ViSK i Norrköpings pastorat

Mona Olsson, Ellinor Nilsson, Madeleine Fontler och Lottie Broman