Svårt för företag hitta rätt kompetens

Sveriges ekonomi har börjat återhämta sig efter pandemin, men osäkerheten kring effekterna av Rysslands krig mot Ukraina är stora.

Störst är efterfrågan på kompetenser som motsvarar gymnasiets yrkesprogram, men företagen behöver medarbetare med alltifrån högskolekompetens till de utan någon särskild formell utbildning, skriver Johan Olsson. Genrebild.

Störst är efterfrågan på kompetenser som motsvarar gymnasiets yrkesprogram, men företagen behöver medarbetare med alltifrån högskolekompetens till de utan någon särskild formell utbildning, skriver Johan Olsson. Genrebild.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2022-04-07 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En förutsättning för att svenska företag ska kunna möta efterfrågan är att de kan hitta den kompetens de behöver och lyckas med sina rekryteringar. Men företag runt om i landet har svårt att anställa personer med rätt kompetens. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt.

Rekryteringsbehovet är stort. De senaste sex månaderna har nästan 70 procent av företagen i Östergötland försökt rekrytera nya medarbetare. Kompetensbristen var ett problem redan före pandemin, men många företag uppger att kompetensförsörjningen har försvårats ytterligare de senaste åren. 

I Östergötland uppger 75 procent av företagen att det är mycket eller ganska svårt att rekrytera. Störst är efterfrågan på kompetenser som motsvarar gymnasiets yrkesprogram, men företagen behöver medarbetare med alltifrån högskolekompetens till de utan någon särskild formell utbildning. Om inte företagen hittar rätt kompetens kommer vi varken klara av klimatomställningen eller kunna finansiera välfärden.

Läget är närmast paradoxalt. Samtidigt som företagen har svårt att rekrytera, finns det i Sverige 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder som inte försörjer sig genom eget arbete. I länet handlar det om att 60 000 östgötar i arbetsför ålder inte försörjer sig själva genom arbete. Vi har alltså problem med kompetensförsörjning och med ett stort utanförskap – samtidigt.

Företagen vill anställa fler. De behöver det för att kunna växa i takt med efterfrågan på deras produkter och tjänster. Därför är det viktigt att villkoren för att kunna anställa förbättras radikalt. Det sker genom en mer attraktiv yrkesutbildning som svarar mot företagens behov av kompetens, ett aktivt matchningsarbete, sänkta trösklar för anställning och starkare drivkrafter för att jobba. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till jobb och det ska vara lätt för företagen att anställa.

Annars hotas återhämtningen och den långsiktiga tillväxten samtidigt som utanförskapet fortsätter växa. Företagen i Östergötland och resten av Sverige kan och vill göra skillnad. Det borde vara en självklarhet att företagen får så bra förutsättningar som möjligt. En stark ekonomi och en stark välfärd kräver ett starkt näringsliv.