Svårt att helt låta bli att bygga på jordbruksmark

Vi delar i grunden LRF:s inställning till markanvändning. Jordbruksmark är en ändlig resurs som alla kommuner måste värna, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) i en replik till LRF.

Det är bra att LRF påminner oss alla om vilken avgörande resurs som jordbruksmark är och samtidigt vill jag påpeka att Norrköping till stor del byggts på och omges av jordbruksmark, skriver Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Det är bra att LRF påminner oss alla om vilken avgörande resurs som jordbruksmark är och samtidigt vill jag påpeka att Norrköping till stor del byggts på och omges av jordbruksmark, skriver Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Foto: Susanna Beskow Norgren

Debatt2024-04-07 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Nominera istället kommuner som gör skillnad på riktigt" NT 4/4

Just därför har den politiska majoriteten i Norrköping; Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, gjort ett omfattande arbete tillsammans med tjänstemannaorganisationen att minska användandet av jordbruksmark till annat. 

Sedan tidigare finns det beslut på att peka ut 2 100 hektar jordbruksmark som förändrad markanvändning. I den översiktsplan som nu tas fram siktar vi på att enbart peka ut 400 hektar. I det fortsatta arbetet fram till beslut i kommunfullmäktige är vår målsättning att justera siffran ytterligare neråt. 

Det är bra att LRF påminner oss alla om vilken avgörande resurs som jordbruksmark är och samtidigt vill jag påpeka att Norrköping till stor del byggts på och omges av jordbruksmark. Det innebär att viss utveckling kommer behöva ianspråkta jordbruksmark även framåt. Det här är en balansgång men jag vill framhålla att nuvarande majoritet avsevärt har flyttat fram positioner i en riktning som jag hoppas LRF uppskattar.