Svårare locka styrelseledamöter med bara lön

Dagens förbud mot att styrelseledamöter fakturerar för sin insats är således ett direkt hinder för utvecklingen av små och medelstora företag i Sverige, skriver Pontus Angland.
Dagens förbud mot att styrelseledamöter fakturerar för sin insats är således ett direkt hinder för utvecklingen av små och medelstora företag i Sverige, skriver Pontus Angland.

Sedan några år har det svårare för företag att anlita externa styrelseledamöter.

Debatt 30 mars 2023 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta på grund av att en dom från högsta förvaltningsdomstolen medför att styrelseledamöter måste få ersättning som lön, istället för att de som tidigare kunde fakturera sin ersättning från eget bolag. Följden är att företagen får en allt mer komplicerad administration och för styrelseledamoten blir uppdragen mindre attraktiva om de inte längre kan använda intäkter från flera företag för att hantera kostnader som kontor, tidningar med mera.

Att ha externa styrelseledamöter som bidrar med kompetens som inte finns i företaget kan göra stor skillnad. De kan bidra med särskild kompetens, exempelvis när det gäller kontaktnät, expansion, digitalisering, eller finansiering. De kan också vara ett stort stöd i samband med generationsväxling. Det förekommer också att banker eller andra finansiärer ställer krav på att det finns externa ledamöter i styrelsen. Externa styrelseledamöter kan göra företag mer konkurrenskraftiga och därmed få dem att växa. Vilket i sin tur betyder att det skapas fler jobb. 

Dagens förbud mot att styrelseledamöter fakturerar för sin insats är således ett direkt hinder för utvecklingen av små och medelstora företag i Sverige. Det lär finnas färdiga rättsutredningar som visar exakt vilken lagändring som behövs för att åtgärda strukturproblemet. Regeringen måste därför skyndsamt ta bort hindret för externa styrelseledamöter.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa