Styrande i kommunen har schabblat bort Norrleden

Vid ett försök att uppmärksamma kommunen om vad som krävs vid ansökan om ekonomiskt stöd i statens infrastrukturplan för vägbyggnad kontaktades stadsbyggnadsdirektören.

De blå strecken visar Norrledens tänkta dragning.

De blå strecken visar Norrledens tänkta dragning.

Foto: Trafikverket

Debatt2022-09-10 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta med anledning av att jag jobbat som under lång tid som planförfattare och utredare i en arbetsgrupp ledd av Trafikverket med Norrleden. (mail 1/11-21).: ”Vi behöver omgående, och då menar jag verkligen omgående, ses för kommunen har nu tydligen inte ”verktygslådan” vad som krävs för att få Trafikverket på ”banan” i denna angelägna fråga för kommunen och Regionen.” Direktörens svar:  ”Tack för ditt mail och ditt erbjudande om kunskapsöverföring. Vi har i dagsläget inget behov av ett möte enligt vad du föreslår”. Inget behov av kunskapsöverföring? 

Trafikverket har tidigare visat vilja att få fram leden på Händelö. Efter omfattande utredningar redovisade Trafikverket 2010 en vägutredning för Norrleden att projektet skall drivas vidare. Trafikverket tecknade en avsiktsförklaring med kommunen om ett genomförande. Kommunens styrande politiker förstod tydligen inte vilka möjligheter Trafikverket erbjudit. Kommunen hade andra idéer. Kommunen beslutade i stället 2011 att vägområdet skall vara naturreservat! Vem kom på detta? Trafikverket avslår givetvis kommunens ansökan. Leden finns inte ens med i framtida utredningsobjekt. 

Naturreservat är enligt 7 kap. 4 § miljöbalken i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Anlägga väg måste ha tillstånd enligt 7 kap. 28a § Miljöbalken. 

Kommunen har i sitt beslut om naturreservat i stället försvårat eller kanske omöjliggjort ett genomförande av Norrleden. Projektet stannade. Många 100-tals miljoner från Trafikverket till Norrledens byggande försvann. Varför fullföljde man inte Trafikverkets vilja?

 Tillståndet enligt Miljöbalken är inget ”Quick-Fix” utan i allra högsta grad osäkert. Hade kommunen fullföljt Norrleden enligt Trafikverkets vilja 2010, hade leden nu funnits, till nytta för miljön, företagande, ekonomi mm. Östra promenadens miljoner hade kunnat användas till annat då träden och miljön räddats om Norrleden byggts. 

100-tals miljoner av invånarnas skattepengar flödar nu i stället till Johannisborgsförbindelsen som kommunen planerar. Förbindelse som avfärdats i tidigare planeringar av sakkunniga i frågan. Lastbil- och genomfartstrafik på Lindövägen, Surgatan, Jungmansgatan, Ståthögavägen, Ingelstads rondellen känns inte särskilt genomtänkt för framtiden. Kommunen vill vara ett nordiskt transportcentrum enligt beslut. Då behövs Norrleden. 

Utebliven Norrled innebär att kommunen genom åren själv skapat den största negativa påverkan på staden och miljön. Exempelvis förstörelsen av Östra Promenaden. Avbryt Johannisborgsförbindelsen och starta arbetet med att riva upp beslutet om Naturreservat. Miljö och kulturarv har förstörts, försämrad näringslivsutveckling, ekonomiska förluster mm. Listan är lång. Man har mycket att ta igen. Trist hanterat av kommunen. För det finns så många möjligheter. Om Norrleden finns.