Stort misslyckande med växande vårdköer

Efter snart åtta år av socialdemokratiskt styre i Region Östergötland är det hög tid att reflektera över hur den östgötska sjukvården mår.

Debatt 3 maj 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det blir tyvärr inte ett upplyftande bokslut. Främst sticker de växande vårdköerna ut, en negativ utveckling som har låtits fortgå under alltför många år, på bekostnad av väntande östgötar i behov av vård. 

 

Låt oss ändå börja med att slå fast att vi har mycket att vara stolta över vad gäller den östgötska hälso- och sjukvården. Kvaliteten på vården håller världsklass på många håll och vi har fantastiskt duktiga medarbetare som varje dag gör enastående insatser. Ändå är det något som skaver. 

Region Östergötland klarar inte att leverera det mest grundläggande för tryggheten när du blir sjuk – nämligen att ge vård i rätt tid, när du behöver den som mest. Inom ramen för Kömiljarden, där tillgängligheten till vård mäts, är siffrorna nedslående för Östergötlands del. Regionen missar vid mätningen i februari sju av nio delmål och placerar oss därmed i bottenskiktet i landet. 

 

Självklart är det beklagligt att Region Östergötland går miste om medel från Kömiljarden, som hade kunnat göra stor nytta i den östgötska vården, men än mer allvarligt är att östgötarna inte får vård i tid, vilket de ska kunna räkna med.

Exempelvis är tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin häpnadsväckande dålig. Endast 8 % av barn och unga får sin utredning inom 30 dagar, medan endast 17 % får sin behandling inom 30 dagar För de barn och unga som förpassas till vårdkö i stället för att få vård innebär det en oerhörd påfrestning, vilket ofta har påverkan på hela familjen, skolgång och sociala relationer. Det är inget annat än ett svek mot dessa barn och unga. 

Moderaterna och Kristdemokraterna har under lång tid krävt åtgärder för att kapa vårdköerna i Östergötland. Köer som började växa kraftigt långt innan pandemins inträde. Faktum är att vårdköerna började öka kort efter att Socialdemokraterna tog över styret av Region Östergötland efter valet 2014. 

S-ledningen har konsekvent avvisat våra förslag till lösningar och menat att arbete redan pågår. Men facit ser vi nu, dels vad gäller BUP, men också genom att bara 68 % av östgötarna får sin operation eller åtgärd inom lagstadgad tid. Det är ohållbart och i förlängningen en patientsäkerhetsrisk.

Vi vill se en palett av åtgärder för att kapa vårdköerna. Det handlar dels om att ta fram en generalplan för bättre tillgänglighet, men också om att gå till botten med orsakerna till de problem som finns och analysera dessa. Vi välkomnar också privata aktörer som kan och vill bidra i arbetet med att korta vårdköerna, givetvis med kvaliteten i centrum. 

Men det krävs, inte minst, politiskt ledarskap för att vända utvecklingen. Ett ledarskap som inte blundar för problemen, som lyssnar på de som kan vården allra bäst – medarbetarna – och som vågar prova nya vägar framåt. För en sak är säker. Östgötarna förtjänar bättre och Region Östergötland kan mer. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa