Stora kulturinstitutioner måste öka självfinansiering

Det är rimligt att kulturinstitutionerna arbetar för att bli mindre beroende av skattemedel.

Debatt 18 mars 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Kulturlivet ett kretslopp där alla är unika och behövs" NT 14/3

 

Idag står biljettintäkterna för mindre än tio procent av exempelvis Scenkonst Östs intäkter – resten kommer från skattekollektivet.  Det här är konsekvensen av att politiken under många år valt att inte ställa krav på ökad självfinansiering. Vi tar gärna diskussionen med andra partier och det är bra att Kristdemokraterna för fram liknande frågeställningar. Dock blir jag förvånad när tjänstemän från de institutioner som berörs väljer att gå i direkt polemik med politiken.

 

Svensk kulturdebatt har de senaste åren präglats av att kulturlivet vill påminna oss förtroendevalda att hålla armlängdsavstånd till kulturens detaljinnehåll. Det är intressant att fundera på vad som avses med detta och det kan samtidigt vara lämpligt att reflektera över att ett sådant förhållningssätt kanske måste gå åt två håll. 

 

Scenkonst Östs inlägg i en politisk diskussion om styrning är inte att hålla armlängdsavstånd till det som är de förtroendevaldas uppgift; att fördela pengar till kultur. Jag skriver inte debattartiklar om vilka pjäser som spelas på Östgötateatern eller vilka konserter som Symfoniorkestern ska satsa på. Det är verksamheternas uppgift att bestämma det. Precis som det är politiken som ska debattera och besluta om resurser till kulturen.

 

Verksamhetsföreträdare kan ogilla att deras budgetramar blir föremål för förändringar men det är en politisk fråga som jag tror att väljarna förväntar sig att vi förtroendevalda ta oss an. Självfallet vill jag ta del av vad konsekvenserna av mindre skattemedel skulle innebära för hela kulturlivet men det är inte vad kristdemokraterna skriver om och det är inte vad som är pudelns kärna. Det här handlar om att SON och Östgötateatern behöver öka sina egna intäkter. De kan öka sina biljettintäkter och de kan arbeta mer med sponsring. Hur de väljer att göra det är ingenting som politiken ska peka ut – så håller jag armlängds avstånd till kulturens innehåll.

 

En konsertbiljett betalas idag till cirka 90 procent av oss skattebetalare. 2019 stod biljettintäkter för knappt 9 procent av bolagets totala intäkter. Jag strävar efter att all annan finansierad verksamhet ska bli mer effektiv för varje skattekrona och det är rimligt att även de stora institutionerna bidrar. Om bolaget ökar sin egen finansiering så frigörs det skattemedel som kan stötta det fria kulturlivet mer. Det bör vara intressant för alla politiska partier att vilja och våga diskutera.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa