Stoppa rovfisket i hela Östersjön

Stoppa all lossning av fisk till foderindustrin i våra hamnar.

Rovfiskets trålare ska inte finnas i våra vatten, skriver Stig Edvinsson. Genrebild.

Rovfiskets trålare ska inte finnas i våra vatten, skriver Stig Edvinsson. Genrebild.

Foto: Leif R Jansson/TT

Debatt2022-12-14 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rovfisket måste snarast stoppas fram tills att beståndet hamnar på en hållbar nivå och därefter krävs det att dagens kvoter kraftigt begränsas.

De stora fisketrålarna innebär ett mycket allvarligt hot mot den ekologiska balansen i våra vatten. Torskbeståndet har kollapsat och nu står strömmingen/sillen på tur.

Rovfiske efter industriråvara måste stoppas i hela Östersjön och Bottenhavet.
Något som borde skett för länge sedan, både på nationell och internationell nivå. Men så har inte skett. Det är hög tid att krafttag behövs! Våra valda politiker, både i vårt land och inom EU måste få känna ilskan samt uppgivenheten från våra lokala fiskare utefter vår kust men framför allt från alla vi konsumenter som älskar strömming, sill och naturligtvis vår surströmming.

Låt oss tillsammans utefter vårt lands kust köra igång lokala upprop för att få stopp på rovfisket. Vi har ett fint exempel i Simrishamn på hur vi kan göra. Där finns nu ett medborgarförslag som kan appliceras i alla kommuner som själva råder över sina hamnar. Men det finns även privata hamnar. Tyvärr räcker det inte med att stänga en hamn för dammsugande trålare, då söker de sig till nästa hamn. Vi måste ta ett samlat grepp. Stopp i alla hamnar.Låt oss stötta medborgarförslaget i Simrishamn. Ge dem allt stöd ni kan, skriv och lämna in liknande medborgarförslag till alla kommuner som råder över sina hamnar. Samtidigt får vi starta en samlad opinion mot alla våra privata hamnar. Rovfiskets trålare ska inte finnas i våra vatten. Glöden från vår gemensamma ilska måste börja från oss konsumenter och gräsrötter. Då vinner vi denna fajt. Tillsammans är vi starka.

Vår fiskeripolicy ska ”aktivt arbeta med att utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart lokalt fiske”