Stoppa privatiseringscirkusen inom hemtjänsten

Intresset för valfrihet verkar inte vara så stort bland invånarna, skriver Ricardo Olivares (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
Intresset för valfrihet verkar inte vara så stort bland invånarna, skriver Ricardo Olivares (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Socialdemokraternas och småborgarnas privatiseringscirkus i hemtjänsten måste stoppas, skriver Ricardo Olivares (V) ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Debatt 12 februari 2021 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under föregående mandatperiod genomförde Kvartetten en privatisering av hemtjänsten. Med ledord som valfrihet skulle konkurrensutsättningen säkerställas och kvaliten öka. Dessutom lovade de att privatisering skulle leda till ökade resurser. 

Verkligheten har dock blivit en annan. Resurserna till verksamheterna har minskat. Arbetsvillkoren för personalen hemtjänsten har dessutom blivit sämre till följd av detta. Inte nog med det. Vi har under tiden fått se prov på att privata hemtjänstutförare inte klarat av att leva upp till de höga kraven vi satt upp och flera har fått avslag på att bedriva hemtjänst i Norrköping. Vi har också kunnat se att privata bolag har polisanmälts av Norrköpings kommun för att ha fuskat med tidrapporteringen. 

Under de åren som möjligheten funnits att välja utförare av hemtjänst så har det visat sig att det varit få som valt en annan utförare än kommunen. Intresset för valfrihet verkar inte vara så stort bland invånarna. Samtidigt står Norrköping inför ett tufft ekonomiskt läge. Den administrativa bördan LOV-systemet medfört är tid som kan användas till annat. 

Varför ska vi ägna tid åt något som inte finns intresse av? 

I flera kommuner avskaffas LOV för att den varit kostnadsdrivande, skapat oreda på marknaden och kommuner har fått göra stora dyra återanpassningar när företag lämnat eller gått omkull. 

För oss är det självklart att de pengar vi gemensamt betalar till välfärden ska gå till bättre arbetsvillkor, ökad kvalitet och fler anställda i hemtjänsten, inte till bolagens sparbössor.

Ämnen du kan följa