Staten bör ersätta förnybar elproduktion i kommunerna

Miljöpartiets vindkraftsstöd skulle ge Östergötlands län 87 miljoner kronor årligen.

Bara pengarna från vindkraftsproduktionen skulle göra stor skillnad. För Östergötlands län skulle det innebära att kommunerna får dela på 86,8 miljoner kronor varje år, skriver miljpartisterna Lorentz Tovatt och Rebecka Le Moine.

Bara pengarna från vindkraftsproduktionen skulle göra stor skillnad. För Östergötlands län skulle det innebära att kommunerna får dela på 86,8 miljoner kronor varje år, skriver miljpartisterna Lorentz Tovatt och Rebecka Le Moine.

Foto: Henrik Montgomery/Sarah Olsson

Debatt2022-08-16 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges elförbrukning förväntas öka kraftfullt. Då behöver elproduktionen snabbt öka, men det ska inte ske utan att kommuner som säger ja till ny produktion gynnas. 

Därför vill Miljöpartiet att staten ersätter ny förnybar elproduktion med 30 miljoner kronor per TWh.

När Miljöpartiet gick in i regeringen 2014 var andelen elbilar som såldes inte ens en halv procent av nybilsförsäljningen. Nu utgör de nästan en tredjedel. För åtta år sedan var tanken om fossilfritt stål ofta avfärdad. Nu är det verklighet. Dessa förändringar har inte skett på grund av slumpen, utan tack vare gröna politiska reformer.

Det visar att klimatomställningen kan gå snabbt om den politiska viljan finns. Men ska den vara möjlig behöver det finnas tillräckligt mycket förnybar el som kan ersätta fossila bränslen. Därför är det skrämmande att nära fyra femtedelar av alla nya vindkraftverk stoppades förra året. 

En bidragande orsak till det är att vissa kommuner producerat el, men inte själva fått ta del av alla fördelarna. Lokal elproduktion stärker det egna näringslivet, skapar arbetstillfällen och sänker elpriserna. Men vissa kommuner producerar mer än de själva använder och det ska belönas.

Miljöpartiet vill att kommunerna ska belönas för deras arbete med att bidra till omställning och välfärd i hela landet. Vi vill att staten ska skjuta till 10 miljoner kronor för varje TWh förnybar el som redan produceras inom kommungränserna, och 30 miljoner kronor för varje ny TWh el som tillkommer under detta decennium. Detta gäller inte bara för vindkraft, utan för alla förnybara produktionsformer. Det är viktigt eftersom flera prognoser pekar på att Sveriges elbehov kommer öka kraftigt.

Bara pengarna från vindkraftsproduktionen skulle göra stor skillnad. För Östergötlands län skulle det innebära att kommunerna får dela på 86,8 miljoner kronor varje år, varav 3,8 miljoner kronor är ersättning för den vindkraft som redan finns, och 83 miljoner kronor för den vindkraft Energimyndigheten och Naturvårdsverket beräknat behöver byggas ut i länet.

Miljöpartiet vill också att de som bor nära en vindkraftsetablering ska ersättas. I dag kan de som äger marken kraftverken står på få betalt via arrendeavtal, men vi tycker också att de som bor i närheten av ny elproduktion ska få ersättning.

Det är viktigt att Sveriges elproduktion stärks. Men den ska byggas ut på ett sätt som gynnar kommunerna som säger ja till mer elproduktion och som stärker de lokalsamhällen som ligger närmast nya etableringar. Miljöpartiet är det parti som hårdast driver att mer av nyttan från ny elproduktion också ska stanna lokalt, där pengarna kan användas till att stärka välfärden.