Startlån möjlighet komma in på bostadsmarknaden

Äntligen ser vi ett bostadspolitiskt förslag som kan göra stor skillnad. Ett statligt garanterat startlån till förstagångsköpare skulle göra det lättare för 400 000 personer att köpa ett eget hem.

Klyftan har vuxit mellan dem som tjänar pengar på att äga sitt boende och dem som fått det allt svårare att spara ihop till en kontantinsats. Allt medan politikerna har varit märkligt passiva, skriver Lars Stjernkvist och Johan Nyhus, HSB.

Klyftan har vuxit mellan dem som tjänar pengar på att äga sitt boende och dem som fått det allt svårare att spara ihop till en kontantinsats. Allt medan politikerna har varit märkligt passiva, skriver Lars Stjernkvist och Johan Nyhus, HSB.

Foto: HSB/Magnus Hjalmarsson Neideman

Debatt2022-05-19 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu krävs politisk vilja för att göra förslaget till verklighet. 

Det är sannerligen inte ofta man har anledning att ropa ”äntligen!” när det gäller svensk bostadspolitik. De senaste årens ensidiga fokus på kreditrestriktioner har gjort det allt svårare för unga vuxna, ensamstående föräldrar och nyanlända att köpa en egen bostad. 

Klyftan har vuxit mellan dem som tjänar pengar på att äga sitt boende och dem som fått det allt svårare att spara ihop till en kontantinsats. Allt medan politikerna har varit märkligt passiva. 

När en statlig utredning nu i april lade fram ett förslag på startlån till förstagångsköpare var det därför ytterst välkommet. Förslaget innebär att låntagaren tar ett lån på 95 procent, istället för 85 procent, av bostadens värde. För en förstagångsköpare som vill köpa en genomsnittlig etta i Linköping skulle det innebära en kontantinsats på 52 500 istället för 157 500 kronor. Det är en betydande skillnad. 

Startlånet är en åtgärd som har potential att hjälpa många. Utredaren Eva Nordström räknar med att cirka 400 000 potentiella förstagångsköpare uppfyller villkoren för att ta del av lånet. Unga vuxna, som inte har hunnit spara ihop till en kontantinsats som krävs, skulle med startlånets hjälp komma in på bostadsmarknaden. Och de unga själva är positiva. 

HSB har låtit Sifo fråga drygt 1 000 personer mellan 18 och 30 hur det ser på ett sådant startlån, och resultatet är tydligt. Drygt hälften tycker att ett statligt startlån bör införas, endast 2 av 10 är negativa. Och av dem som i dag inte äger sin bostad säger en majoritet att det är troligt att de skulle ta del av startlånet om den möjligheten fanns.  

Nu ligger alltså för första gången på många år ett bostadspolitiskt förslag på bordet. Det är inte ett förslag som löser alla problem, men en viktig pusselbit som kan göra stor skillnad för många människor som annars är hänvisade till dyra och otrygga andrahandsboenden. Därför är det av största vikt att regeringen och bostadsminister Johan Danielsson gör allt de kan för att ta förslaget vidare. Oavsett utgången av höstens val behöver startlånet införas. De som står utanför bostadsmarknaden har inte råd med ännu fler förlorade år.