Starkt politiskt stöd för bevarad jordbruksmark

Det är bra att Christian Widlund och Centerpartiet nu har anslutit sig till den linje som Moderaterna har fört fram i flera år – Malmölandet är en av Sveriges bästa jordbruksmarker och ska så förbli.

Debatt 18 november 2022 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

 

Det är också bra att vi nu är många partier i kommunfullmäktige som ser behovet av att bevara värdefull jordbruksmark. 

 

Just när det gäller den privatägda marken på Malmölandet blir jag extra positiv när jag läser att Centerpartiet även står upp för äganderätten. Norrköping har tidigare styrts av socialdemokrater som låtit påskina att Malmölandet varit en markreserv för företagsetableringar trots att markägaren gång på gång och i olika sammanhang varit tydlig med att en försäljning av 100 hektar av den bördigaste marken inte är aktuell. Socialdemokraterna var i det läget till och med beredda att pröva vägen med tvångsinlösen. 

 

God tillgång till verksamhetmark är viktigt men inte till vilket pris som helst. Jag ser framför mig att vi i kommande översiktsplan kommer ta betydligt större hänsyn till vårt gemensamma behov av bättre beredskap i form av lokal matproduktion. Företagens behov av mark för att kunna växa måste givetvis också lösas men vi får helt enkelt se över andra tillvägagångssätt; Det kan handla om fler men mindre områden med verksamhetsmark. Den mark vi marknadsför och som vi slutligen erbjuder företag ska vara mark som kommunen verkligen har rådighet över. Det ökar trovärdigheten för oss som kommun med ambitioner att växa. 

 

Avslutningsvis – jag är hoppfull inför de kommande månadernas arbete med ny översiktsplan. Det är svåra avvägningar som ska göras men ett starkt politiskt stöd för bevarande av jordbruksmark tror jag Norrköpingsborna kommer uppskatta både idag och i ett längre tidsperspektiv.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa