Ständiga underskotten är verkliga faran för hemtjänsten

 För personalen är dessutom vår valfrihetslinje en mera personalvänlig inriktning än vad monopolivrararna inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet eftersträvar, skriver Gunnar Asserhed (L), förste vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.
För personalen är dessutom vår valfrihetslinje en mera personalvänlig inriktning än vad monopolivrararna inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet eftersträvar, skriver Gunnar Asserhed (L), förste vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

I en debattartikel målar oppositionsrådet och ledamoten i Vård- och omsorgsnämnden Andreas Bohlin (S) en negativ bild av vad som händer i hemtjänsten med de förändringar som vi i den nya valfrihetsinriktade majoriteten genomför.

Debatt 5 februari 2024 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Bäst att ersätta beviljad tid i hemtjänsten" NT 31/1

Att ersätta hemtjänsten ekonomiskt efter den tid som personalen utfört istället för som nu så kallad beviljad tid och att denna förändring är en stor fara blir att rikta debatten från den verkligt stora faran som finns för vård och omsorg i Norrköping. 

Självklart ska den som är beviljad hemtjänst få den tid i varje situation som behövs för en god och mänsklig omsorg. Vi litar på att vår kompetenta myndighet klarar detta. För personalen är dessutom vår valfrihetslinje en mera personalvänlig inriktning än vad monopolivrararna inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet eftersträvar. 

Den stora faran är den kommunalt drivna hemtjänstens stora underskott som upprepas år efter år. Att inte klara den budget som beviljats hemtjänsten riskerar kvaliteten i hela nämndens verksamhet. En samhällsekonomi med hög inflation och stigande arbetslöshet får inte drabba våra äldre och funktionshindrade som har behov av god vård och omsorg. 

För att klara rekryteringen av kompetent personal till goda villkor måste också hemtjänsten förändras för att möta den enskilda människans behov av god vård och ökad valfrihet. Andreas Bohlin är konstruktiv inför nödvändiga förändringar vid våra överläggningar inom nämnden och bör inte i NT måla upp och överdriva hot som vi alla är medvetna om och som vi i god samarbetsanda tillsammans ska undvika.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa