Stå upp för allemansrätten - skydda natur och stränder

Vi befinner oss i en akut kris. Utarmningen av skog, stränder och hav bidrar till starkt minskad biologisk mångfald.

Det vore ett stort misstag att försvaga strandskyddet och skyddet av värdefull skog. Det menar Naturskyddsföreningen i Norrköping.

Det vore ett stort misstag att försvaga strandskyddet och skyddet av värdefull skog. Det menar Naturskyddsföreningen i Norrköping.

Foto: Naturskyddsföreningen

Debatt2021-07-14 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Har politiken rätt att konfiskera mark" NT 8/7

Miljökrisen drabbar och påverkar såväl Sverige som andra delar av världen och det kommer att bli värre om vi inte omgående agerar kraftfullt och insiktsfullt. Det vore ett stort misstag att försvaga strandskyddet och skyddet av värdefull skog. Det menar Naturskyddsföreningen i Norrköping. 

FN, EU, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelser, föreningen Skydda Skogen, forskare och många ur allmänheten slår larm om utarmningen och skövlingen av vår livsviktiga natur.
Vi vanliga medborgare ser det oftast då vår artrika blåbärsskog, våra fina viktiga stigar i vår närmiljö eller morfars svampställe plötsligt är totalt nedmejat och ersatt av granplantager eller makadam för effektiv husproduktion. Tyvärr oftast helt utan hänsyn till natur och friluftsliv.Det är då djupt skrämmande att läsa inlägget från Gunilla Almesåker (L) i NT den 8/7. Oroande är också hur regeringen nu pressas av liknande kortsiktiga inte hållbara vinstintressen där man vill öka markägarens makt över vår gemensamma natur. En natur skapad för miljontals år sedan som sedan i omgångar förstörts av människan så att bara spillror nu kvarstår.

”Tiden när människans relation med naturen präglas av dominans och kontroll är över. Nu krävs samarbete och samexistens med våra ekosystem om vi och ekonomin ska överleva”, skriver Greenpeace i Svenska Dagbladet. Vidare står det klart att efter 20 års arbete har inget av de internationella miljökvalitetsmålen uppnåtts vad gäller svensk skog. 2 000 arter är hotade i vårt land av skogsbruket.

Vi undrar var det finns belägg för att utarmningen av naturen, minskad artrikedom samt sämre virkeskvalitéer och flera skogsbränder, är orsakad av för lite privat kontroll från markägaren?

Skydd av värdefulla skogar och ett förändrat skogsbruk är enligt all expertis helt nödvändiga åtgärder om vi ska kunna bevara skogens biologiska mångfald och friska skogsekosystem. Dagens ohållbara skogsbruk, med kalhyggen som främsta metod, har omvandlat vår natur i grunden och medfört en kris för den biologiska mångfalden. 

Det är hög tid att utöka skogsskyddet och ställa om till hållbara brukningsmetoder med ett ekobaserat skogsbruk som blir bättre för klimatet, artrikedomen och lönsamheten. Ett bra exempel, som ansvarsfulla skogsägare tillämpar, är Lübeckmodellen. Ett ”Naturnära kontinuitetsskogsbruk” vilket innebär skogsbruk genom plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första hand med naturlig föryngring. Detta ger en skiktad blandskog utan kalhyggen.

Naturskyddsföreningen ser att ett starkt strand- och skogsskydd och ett hållbart skogsbruk ger goda möjligheter för en positiv utveckling för hela landet, samtidigt som såväl biologisk mångfald, naturliga klimatlösningar och allemansrätten säkras. 

Vi hoppas att våra förtroendevalda politiker fattar kloka beslut och ser till att strandskyddet bevaras och att värdefulla skogar skyddas. Läget är akut.

Klimatet skenar och den biologiska mångfalden utarmas allt snabbare. De beslut som fattas nu kommer att påverka vårt land och vår värld för all framtid.