Spara gärna på politiken – men inte på demokratin

Att minska antalet ledamöter på det sätt som föreslås kommer slå hårt mot mindre partier, vilket betyder att representativiteten kommer minska, skriver Malin Östh (V) Marja Bergström (V).
Att minska antalet ledamöter på det sätt som föreslås kommer slå hårt mot mindre partier, vilket betyder att representativiteten kommer minska, skriver Malin Östh (V) Marja Bergström (V).

2016 lämnade Demokratiutredningen över betänkandet ”Låt fler forma framtiden”.

Debatt 9 februari 2024 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utredningen är en ordentlig genomlysning av svensk demokrati som visar på, och varnar för, en tydlig trend där antalet förtroendevalda stadigt minskar ute i landets kommuner och hur det leder till uppdragskoncentration där allt färre personer sitter på allt fler stolar. 

Demokratiutredningens rekommendationer är kristallklara: förutsättningarna för en livaktig demokrati måste stärkas och nuvarande trend med minskande antal förtroenduppdrag måste brytas.

 

I Söderköping har de styrande partierna, M, S och KD, lagt fram en lång lista med sparförslag. Listan spänner från högt till lågt. Ingen sortering, prioritering eller konsekvensanalys har gjorts. Alla förslag hänger, än så länge, oviktade i luften. 

Ett av förslagen är att radikalt förändra den politiska organisationen genom att införa minimala nämnder där antalet ledamöter decimeras kraftigt, samtidigt som också kommunens högsta politiska organ; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås krympas till ett minimum. 

 

Det finns säkert de som tänker; äntligen sparas det på politiken! Men då behöver man veta att en absolut majoritet av de som engagerar sig politiskt gör det på sin fritid, bredvid sitt ordinarie arbete, och att ersättningen i huvudsak motsvarar förlorad arbetsförtjänst. Det betyder att den ekonomiska effekten av förändrad politisk organisation blir liten. 

Effekten på den lokala demokratin blir däremot stor - den förändras i grunden. Det gör att förslagets effekter kan sammanfattas med orden: stor skada, liten nytta.

 

Att minska antalet ledamöter på det sätt som föreslås kommer slå hårt mot mindre partier, vilket betyder att representativiteten kommer minska. Var fjärde Söderköpingsbo röstade i senaste valet på ett mindre parti, väljare som med rätta förväntar sig politisk representation. 

 

Kommunpolitiken kommer, om förslaget blir verklighet, att domineras av de stora partierna. Sannolikt kommer också en typ av ”tvåpartisystem” formeras, med majoriteten på ena sidan och en bred valteknisk samverkan på den andra –  alltför att säkra nämndnärvaro. 

För den som vill se mer av oheliga allianser där partier som egentligen står långt ifrån varandra går ihop är förslaget bra. För alla oss andra, som fortfarande vill tro att det spelar roll vilket parti man röstar på och som värnar partiernas särart, så är det tvärtom ett riktigt dåligt förslag. 

 

En aktiv opposition behövs. Den tvingar de styrande partierna att slipa sina förslag och argument och är en avgörande faktor för löpande granskning och ansvarsutkrävande av ett politiskt styre. Det är en förutsättning för demokratin. 

För några år sedan blev en majoritetspolitiker från Älvkarleby kommun en förstasidesnyhet efter att ha sagt att en stark och välinformerad opposition inte är något hot, utan tvärtom något som stärker det politiska arbetet. 

 

Det krävs en modig och erfaren politiker för att i maktställning kunna se och erkänna att också oppositionen behövs. En typ av politiker som i dagsläget lyser med sin frånvaro i söderköpingspolitiken. 

Spara gärna på politiken, det är vi helt för och har också många förslag på hur det ska kunna göras. Men gör det klokt och framförallt – gör det utan att spara på demokratin.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa