Jarl: "Viktigast tillhandahålla skola, vård och omsorg"

Kulturen har ingen särställning, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) med anledning av de senaste veckornas debatt kring  kulturen i Norrköping.
Kulturen har ingen särställning, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) med anledning av de senaste veckornas debatt kring kulturen i Norrköping.

Det finns mycket att säga om den senaste tidens debatt kring Symfoniorkestern, fastigheten Louis De Geer och kultur i ett mer generellt perspektiv.

Debatt 10 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköping har ett rikt och brett kulturliv men det finns också många andra styrkor i vår fina stad. När de mest aggressiva debattörerna träder fram kan jag lätt få uppfattningen att hela Norrköpings existens står och faller med ett undantag för kulturen i tuffa ekonomiska tider. 

Norrköping har alla möjligheter att växa och blomstra även i framtiden – men det kommer krävas att vi alla hjälps åt i dessa tider.

Kulturen har ingen särställning och jag kommer fortsatt hävda att det viktigaste för en kommun är att tillhandahålla skola, vård och omsorg samt säkra framtidens skatteintäkter genom att arbeta tillväxtfrämjande med ett bra lokalt näringslivsklimat. 

 

Det är mycket som florerar i debatten och det är omöjligt att kommentera varje enskilt inlägg eller detalj men låt mig sammanfatta vad som är min uppfattning om vägen framåt:

  • Institutioner likt Symfoniorkestern ska vara med och ta sin andel av kommande års besparingar. Idag har vi ett aktieägaravtal mellan Scenkonst Öst:s tre ägare som säger att Norrköpings kommun ska lämna ett verksamhetsbidrag på 67 miljoner kronor för 2022. Vill vi ändra detta måste samtliga tre ägare vara överens om att reducera bolagets totala verksamhetsbidrag. Jag kommer nu ta formella initiativ för att få till stånd en sådan överenskommelse med Region Östergötland och Linköpings kommun men till dess sitter institutionerna i orubbat bo och all annan kulturverksamhet får ta hela besparingen som kommer vara nödvändig under kommande år.   
  • Det kommunala bolaget Louis De Geer AB som idag bedriver konsert- och konferensverksamhet får inte full utväxling av alla de möjligheter som finns kopplade till Louis De Geer-hallen. Norrköping har mycket att erbjuda som konferens- och upplevelsestad men ett kommunalt bolag kan inte på samma sätt expandera sin verksamhet. Jag är tydlig – vi ska inte ha osund konkurrens från kommunala bolag mot det lokala näringslivet. Därför är vi tveksamma till att ge Louis de Geer ett bredare uppdrag än de har idag. En privat entreprenör kan fullt ut ta tillvara olika affärsmöjligheter i och kring Louis de Geer-hallen. En expansion av den verksamheten skulle troligtvis även ge mer kraft till fler företag kopplade till besöksnäring i Norrköping. 
  • Fastigheten Louis de Geer lyfts fram som Norrköpings själ och att den därför ska förbli i kommunal ägo. Jag är öppen för att se hur fastigheten kan ägas och utvecklas av en extern ägare och samtidigt fortsatt vara ett landmärke för vår stolta historia. Det har under flera år funnits idéer från olika håll hur fastigheten kan utvecklas. Det är idéer som jag tror leder till att höja Norrköpings attraktionskraft men jag är tveksam till om det är kommunala kärninvesteringar att utveckla en konferensanläggning. Dock vill jag återigen vara tydlig med – Symfoniorkestern är en del av vårt kulturliv som ska ha en plats i Louis De Geer hallen oavsett vem som äger byggnaden. 

Avslutningsvis – det finns idag inga beslut om något av ovanstående. Det pågår en process för att tydliggöra avtal kring nyttjande av Louis De Geer- hallen och finansiering av Symfoniorkestern. Jag vill se att Norrköpings kommun betalar mindre än idag för helheten kring Symfoniorkestern. Det är min målsättning för det är bra för Norrköpings skattebetalare och för att jag tror att kan attrahera en större publik än idag.

 

När vi har förutsättningarna för Symfoniorkestern på plats då kommer vi fortsätta arbetet för att Louis De Geer, både fastighet och bolag, ska bli en ännu större motor för Norrköping. 

Sophia Jarl M 
Kommunstyrelsens ordförande


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa