Sophia Jarl: Skjut fram byggnationen av ny vagnhall

Jag har läst Thomas Waldens mycket relevanta inlägg i Norrköpings tidningar och jag håller med honom om att Returpunkten stängs är ett misslyckande som den politiska ledningen, det vill säga Kvartetten, behöver ta ansvar för.

Debatt 24 juni 2021 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 

Moderaterna fick, precis som alla andra partier, redan 2018 vetskap om att nuvarande Returpunkt var tvungen att flyttas. 

Arbetet med att ta fram en ny plats har sedan dess bedrivits inom Nodra men att enbart lägga skulden på misslyckandet på det kommunala bolaget är att göra det för enkelt för sig. 

 

Nodra har ingen möjlighet att exempelvis få fram mark eller få de tillstånd som krävs för en ny plats utan ett samarbete med Norrköpings kommun är helt avgörande. 

Norrköpings kommun styrs idag av Olle Vikmång (S) Reidar Svedahl (L), Karin Jonsson(C) och Eva-Britt Sjöberg (KD) men de tycks inte vilja kännas vid det ansvar och de befogenheter som kommer med makt. Jag vet att exempelvis Reidar Svedahl redan i februari kallades till ett krismöte där han fick information om den situation som nu är ett faktum. 

Medborgarna har rätt att kräva att ett ansvarigt kommunalråd agerar på alla sätt som är möjliga för att säkerställa att den grundläggande kommunala servicen fungerar. Jag vet inte vad Svedahl gjorde med den vetskap han fick under krismötet men informationen kom aldrig fram till varken Rådhus AB eller kommunstyrelsen så vi utifrån detta kunde fatta kompletterande beslut. 

 

Under förra veckan eskalerade frågan och var uppe för diskussion när moderbolaget Rådhus AB sammanträdde. Utifrån ett mycket dåligt läge föreslog jag att Norrköpings kommun skulle vidta de åtgärder de kan för att slippa stänga nuvarande Returpunkt. 

I första hand anser jag att kommunen ska försöka skjuta på fortsatt byggnation av ny vagnhall även om det blir förknippat med kostnader för att kommunen inte håller ingångna avtal. Jag har nu tagit del av tjänstemännens ovilja att senarelägga projektet med ny vagnhall till förmån för att hålla den centrala Returpunkten fortsatt öppen. 

Att tjänstemännen inte vill är en sak men ytterst så vill jag ha svar av den politiska ledningen Olle Vikmång, Reidar Svedahl, Karin Jonsson och Eva-Britt Sjöberg. Det är dags att ni slutar gömma er bakom tjänstemannabeslut – är ni beredda att undersöka mitt förslag? 

Ämnen du kan följa