Sophia Jarl: Jag kritiserar dem som har makt

Det här blir nog den viktigaste frågan i valet 2022; en politisk ledning som accepterar tjänstemannastyre eller en ledning som från början är tydlig med att tjänstemän arbetar på uppdrag av skattebetalarna genom förtroendevalda, skriver 
Sophia Jarl i en replik till Kvartetten.
Det här blir nog den viktigaste frågan i valet 2022; en politisk ledning som accepterar tjänstemannastyre eller en ledning som från början är tydlig med att tjänstemän arbetar på uppdrag av skattebetalarna genom förtroendevalda, skriver Sophia Jarl i en replik till Kvartetten.

Kvartettens gruppledare ger mig återigen möjlighet att synliggöra en angelägen fråga för Norrköpings skattebetalare.

Debatt 29 november 2021 14:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

Och Kvartetten har förstått; det är korrekt att jag anser att Norrköpings kommun är tjänstemannastyrt och att S, L, C och KD har abdikerat. Det här blir nog den viktigaste frågan i valet 2022; en politisk ledning som accepterar tjänstemannastyre eller en ledning som från början är tydlig med att tjänstemän arbetar på uppdrag av skattebetalarna genom förtroendevalda. 

 

När jag hävdar tjänstemannastyre handlar det om den nonchalans jag ser gentemot det politiska styret. Ofta ställs alla förtroendevalda inför kostnadsökningar som uppkommit utan att politiken kunnat påverka. Låt mig ta några exempel av många:

 

November 2019: Kommunstyrelsen uppdagar att kostnaderna för den nya friidrottsarenan ökat dramatiskt. Tjänstemännen har fortsatt projektet utan befintliga politiska beslut. Extra kostnad för skattebetalaren 15 miljoner. Maj 2021: Ökade kostnader för investeringar vid Gustav Adolfsplan uppdagas. Tjänstemän överskrider budget med 50 procent trots att kommunfullmäktige ännu inte fattat beslut om utökad budget. Extra kostnad för skattebetalaren 4 miljoner. Maj 2021: Ombyggnaden av del av Ebersteinska gymnasiet meddelas ska kosta 12 miljoner kronor. När projektet är igång återkommer tjänstemännen med en helt annan kalkyl - nästan 140 procent dyrare. Extra kostnad för skattebetalaren 16 miljoner. Maj 2021: Tjänstemän beslutar att lägga ned Vikbolandets hemtjänst utan att frågan först lyfts politiskt. Enheten omlokaliseras till Hageby med längre ledtider för de äldre på Vikbolandet att få hjälp, ökade transportkostnader och mer tid i bil för personalen. Extra kostnad för skattebetalaren 3 miljoner per år. Juli 2021: Tjänstemän beslutar att stänga ned Returpunkten på Stohagsgatan. Det finns inga diarieförda beslut. Medborgare kan därmed inte överklaga. Extra kostnad för skattebetalaren: ännu oklart men det råder stor osäkerhet hur korridorsbesluten kommer påverka de resurser som i dag avsatts för en ny permanent returpunkt.

 

Kvartetten menar att jag kritiserar alla kommunens medarbetare. Jag kritiserar dem som har makt och som tillåter att deras ansvar i kommunen inte följer uppgjorda spelregler för styrning. Flera av kommunens direktörer uppbär en månadslön på över 100 000 kronor och uttrycker ofta sina åsikter i lokalmedia. Menar Kvartetten att dessa åsikter inte skulle kunna bemötas av oppositionen? Att politiker i en av landets största kommuner skulle avkrävas tystnad? 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa