Söderköpings kommun tillåter riskabelt bygge

Som få kanske uppmärksammat så har Söderköpings kommun nyligen beviljat bygglov för kvarteret Vimman.

Debatt 7 juli 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Beslutet togs av Samhällsbyggnadsnämndens, SHBNs, myndighetsutskott den 1 juni. Byggstart är satt till 1 augusti-22. Vänsterpartiet vägrade delta i beslutet. 

 

Byggtiden är uppskattad till två år. Flera av sakägarna har fått ett meddelande från kommunen, medan andra berörda grannar inte blivit underrättade.

 

Offentligt har beslutet knappast uppmärksammats alls. Möjligheterna till att kunna överklaga och ha synpunkter är snävt tilltagna. Att beslut och överklagandetid ligger under sommar och semestertid är knappast en tillfällighet. Det gäller att försöka få igenom beslutet när kritiker i störst utsträckning är borta på semester. För att göra en travestering i sommarhettan: Det gäller att smida medan hjärnan är varm.

 

Det beviljade bygglovet skiljer sig markant från den antagna detaljplanen: Nu planeras fyra hus istället för tre; antalet våningar har ökat till fyra istället för tidigare i detaljplanen beslutade tre. Detta på en mark som är extremt sättningskänslig. Placeringen av husen är helt annan än den som angetts i detaljplanen. Byggherren, Eddie Demir, har alltså försökt utöka exploateringsgraden och förtätningen av Vimmantomten till bristningsgränsen.

 

Antalet parkeringsplatser har ökat och exploatören planerar att fälla ett stort antal träd inom planområdet. Byggnadernas höjd, utseende och karaktär är ett brutalt ingrepp i den idylliska och skyddsvärda åmiljön.

Det kan konstateras att Demir, för några år sedan moderat toppnamn i kommunpolitiken, tillåts bygga som han själv vill. Detta med den borgerliga majoritetens godkännande där den moderate ordföranden i SHBN Börje Natanaelsson står i spetsen. 

 

Vi kan enbart uppmana sakägare att överklaga och alla andra att protestera, påpeka risker och orimligheter.

 

Marja Bergström, tillsammans med de tre Björnarna

Björn Esping

Björn Grip

Björn Göransson


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa