Söderköpings kommun bör behålla målen för ekologisk mat

Här har kommunen alltså lyckats etablera en stabil försörjning av flera ekologiska livsmedel, något som man nu slänger överbord. Det påverkar inte bara miljömål negativt, utan också prisbilden – lägre efterfrågan ger högre priser, skriver representanter för oppositionen i Söderköping.
Här har kommunen alltså lyckats etablera en stabil försörjning av flera ekologiska livsmedel, något som man nu slänger överbord. Det påverkar inte bara miljömål negativt, utan också prisbilden – lägre efterfrågan ger högre priser, skriver representanter för oppositionen i Söderköping.

Söderköpings kommun slopar målen om ekologiskt, något som vi tycker är ett mycket olyckligt beslut.

Debatt 12 januari 2024 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En av anledningarna som de styrande partierna, M , S och KD, anger för att kommunen ska gå från ekologiskt är ur beredskapssynpunkt. Men faktiskt är beredskap en av flera goda anledningar till att välja ekologiska livsmedel. 

Ekologisk produktion har som regel en hög självförsörjningsgrad. Det mesta av djurfodret och växtnäringen kommer från den egna gården eller närområdet. Ekologiskt lantbruk är heller inte så beroende av importerade insatsmedel i form av konstgödsel eller bekämpningsmedel. (källa: Jordbruksverket)

Kommunen väljer nu alltså att ta bort målen om ekologiskt och menar att man istället satsar på närodlat. Men riktigt så är det inte heller, för målet på 30 procent ekologiskt - som kommunen uppnått - ersätts av ett mål på 16 procent närproducerat. 

Vi kan inte hantera för många mål menar majoriteten, därför slopar man ett av de viktigaste och backar tillbaka i en tid av enorm förlust av biologisk mångfald. 

Målet om 30 procent ekologiskt är ett gammalt mål som uppnåddes redan 2017. Här har kommunen alltså lyckats etablera en stabil försörjning av flera ekologiska livsmedel, något som man nu slänger överbord. Det påverkar inte bara miljömål negativt, utan också prisbilden – lägre efterfrågan ger högre priser. 

Och valet måste inte stå mellan närodlat eller ekologiskt. Vi har, än så länge, gott om ekobönder i Söderköping, övriga Östergötland och i närliggande län. Producenter som bidrar med närodlad och ekologisk mat, men bara så länge det finns en efterfrågan.

Att välja ekologiska produkter är viktigt av flera anledningar. Det minskar användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket är bra för miljön och minskar risken för föroreningar. Dessutom främjar ekologiskt jordbruk biologisk mångfald och bevarar markens hälsa. Ekologisk odling ger också förbättrad vattenkvalitet och minskad övergödning i hav, insjöar och vattendrag – något som vi borde värna extra som kommun vid Östersjön.

Vi vill stötta våra svenska och östgötska bönder och ser inte att ekologiskt är en motsats till detta. Snarare att det offentliga har ett ansvar att fortsätta köpa ekologiskt när så många ekobönder nu går på knäna. Efterfrågan i matbutikerna har minskat i takt med inflationen, Söderköpings kommun har en möjlighet att hjälpa det ekologiska jordbruket genom den här krisen. Men istället drar vi nu undan mattan för ekobönderna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa