Söderköping har levt över sina tillgångar sedan 2000

Söderköpings budget för 2024 är beslutad. Det är en stram budget, trots det innebär den en skattehöjning om 80 öre. En höjning av skatten väcker känslor bland såväl politiker som medborgare, skriver kommunstyrelsens ordförande Martin Sjölander (M) och gruppledare Bengt Svenson (M).

Skattehöjningen är orsakad av yttre omständigheter en hög inflation och stigande räntor som medfört ökade kostnader för drift och investeringar samt ökade pensionskostnader, skriver Martin Sjölander (M) är kommunstyrelsens ordförande i Söderköping tillsammans med Bengt Svenson, gruppledare för Moderaterna. Arkivbild.

Skattehöjningen är orsakad av yttre omständigheter en hög inflation och stigande räntor som medfört ökade kostnader för drift och investeringar samt ökade pensionskostnader, skriver Martin Sjölander (M) är kommunstyrelsens ordförande i Söderköping tillsammans med Bengt Svenson, gruppledare för Moderaterna. Arkivbild.

Foto: Fredrik Nygren

Debatt2023-11-20 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Politiker säger ofta att det är ett svårt beslut. För en ansvarstagande politiker är det inte svårt, efter noggranna övervägande fattas beslutet. Innan en skattehöjning vidtas måste alla andra åtgärder prövats.

Höjningen är orsakad av yttre omständigheter en hög inflation och stigande räntor som medfört ökade kostnader för drift och investeringar samt ökade pensionskostnader. Detta gäller för alla kommuner men alla höjer inte skatten. Förvisso är det så men till skillnad från många andra kommuner har Söderköping inga reserver från tidigare år att täcka ökade kostnader med. 

Med facit i hand har Söderköping levt över sina tillgångar under hela 2000-talet. Investeringarna har i hög grad skett med lånade pengar och resultaten har varit för låga för att möjliggöra avsättning till resultatutjämningsreserven. Det ansvaret vilar tungt på politiken inte minst på Moderaterna som varit med i den styrande majoriteten under hela perioden. 

I det perspektivet är det en klen tröst att medborgarna haft en bättre ekonomi under motsvarande period än vad som varit sunt för kommunen.

I kommunfullmäktige var samtliga partier utom SD, C och L eniga om att skatten behövde höjas. De partier som inte såg nödvändigheten i det föreslog en budget som var betydligt lägre än vad behoven bedöms vara för nästa år. Det kan konstateras att redan den beslutade budgeten innebär en kostnadsminskning med två procent i förhållande till de uppdrag som ska levereras.

Det har under senare tid förekommit flera insändare och debattartiklar angående Söderköpings ekonomi. Vi ska inte bemöta dem men vi kan inte låta bli att kommentera såväl Skattebetalarnas förenings (Sf) (NT 11/11) som Edvard Hollertz ledare. (NT 14/11)

Ja det är säkert så att Söderköping, rent generellt, som Sf påstår skulle kunna bedriva verksamheten till en lägre kostnad. Sfs beräkningar utgår från optimala förutsättningar i den världen skulle en del av kommunens verksamheter inte få plats som till exempel skolorna på landsorten, och äldreboendet i Östra Ryd för att ta några exempel. Det är verksamheter som vi politiskt ändå tycker är motiverade inte minst ur ett medborgarperspektiv. 

Edvard Hollertz å sin sida menar att den uppkomna situationen närmast har ideologiska orsaker. Den vinklingen är minst sagt udda med tanke på de orsaker som är skälet till skattehöjningen, det ökade kostnadsläget. Han har dock rätt i att det inte finns någon naturlag som anger att större enheter medför billigare verksamhet än småskalighet. Skattebetalarnas förening synes dock övertygad om det och även empirin talar för det. Det senare till trots finns det skäl som motiverar högre kostnader för oss Moderater tex S:t Anna skola, en nödvändighet för en levande skärgård. 

Sådana skäl behöver ju inte NT ta hänsyn till när de som bor på landet inte får någon papperstidning eller när nyheterna är två dagar gamla för att tidningen numera trycks tidig kväll. Ja vi lever i olika världar men ibland är skillnaderna inte stora. Även kommuner drabbas av ökade kostnader men kan inte möta dessa med försämringar, våra barn och äldre behöver kommunens insatser. Det finns möjligheter att effektivisera verksamheten i Söderköping och det kommer att göras men med beaktande av ett medborgarperspektiv. Söderköpingsborna kommer fortsatt ha en bra kommunal service.

 Investeringarna har i hög grad skett med lånade pengar och resultaten har varit för låga för att möjliggöra avsättning till resultatutjämningsreserven, skriver Martin Sjölander (M) och Bengt Svenson (M). Arkivbild.
Investeringarna har i hög grad skett med lånade pengar och resultaten har varit för låga för att möjliggöra avsättning till resultatutjämningsreserven, skriver Martin Sjölander (M) och Bengt Svenson (M). Arkivbild.