Små kärnkraftsreaktorer kan inte vara klara i tid

"Experiment med SMR har utan att lyckas pågått mycket länge. De har varit dyra, svåra att få fungera och har medfört stora risker", skriver debattörerna om Små Modulära Reaktorer (SMR).
"Experiment med SMR har utan att lyckas pågått mycket länge. De har varit dyra, svåra att få fungera och har medfört stora risker", skriver debattörerna om Små Modulära Reaktorer (SMR).

”Billig produktion och mindre behov av säkerhet”, menar KD:s Eva-Britt Sjöberg.

Debatt 12 juli 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Ja till kärnkraft - även i Norrköping" NT 6/7

"Liberalerna: Bygg kärnkraftverk i Marviken" NT 30/6

 

”Inte större än en buss så ingen kommer att lida – inte ens se dom.” Så naivt förklarar Liberalernas Reidar Svedahl SMR, Små Modulära Reaktorer, i ett inslag i NT om ny kärnkraft vid Marviken nära Arkösund.

Sanningen är att vi mycket snabbt måste säkra en hållbar elproduktion och då med förnybara icke ändliga resurser. Sol, vind, vattenkraft och biobränsle är energislag som säkert, billigare och betydligt snabbare än kärnkraft kan nyttjas. Redan befintlig kärnkraft kan backa upp en tid. Men bara så länge den är säker och lönsam.

 

Det vi ska förhålla oss till är Parisavtalet om en maximal temperaturökning på 1,5 grader till år 2030. Men det väntas inträffa om bara ett fåtal år. Så det är bråttom. 

Experiment med SMR har utan att lyckas pågått mycket länge. De har varit dyra, svåra att få fungera och har medfört stora risker. En olycka i en SMR innebär ett mycket snabbt förlopp där en kedjereaktion är svår att få stopp på. I dag finns ingen fungerande SMR-reaktor i världen och en utveckling tar minst 15 år enligt experter. Men redan om 8 år ska Parisavtalet vara uppfyllt och vi har redan höjt temperaturen globalt med 1,1 grader.En djupare sanning är att vi inte ständigt kan öka produktion och konsumtion om jordens resurser ska räcka till en kraftigt växande befolkning på vårt klot. Och som följd av det så bör elbehovet minska. Att tro att jordens långt över 1 miljard bilar och alla flygplan ska gå på el om några år är en fullständig utopi. 

SMR, fjärde generations kärnkraft, kan drivas med avfall från befintlig kärnkraft. Men tekniken förutsätter nya plutoniumbränslefabriker där via upparbetning plutonium och uran separeras och renas. Då åtgår enorma mängder energi och det krävs att extremt radioaktiva stavar sågas i bitar och kokas i salpetersyra. De få anläggningar som finns har varit dyra, svåra att få att fungera och medför stora risker.En stor flaskhals är distributionen av el där Svenska Kraftnät måste bygga nya ledningar.
Nät som även medger anslutning av ny vindkraft och solenergi, något som nu bromsas då ledningar saknas.

Vi har duktiga världsledande företag i vårt land som kan bygga hållbara energilösningar i form av solpaneler, vindkraft och utveckla annan ny fossilfri förnyelsebar teknik. Här kan vi exportera bra nya lösningar.Kärnkraft är farlig, dyr, svårplacerad och tar för lång tid att bygga. Bränslet importeras bland annat från Ryssland som står för 46 % av världens produktion. Vid brytning uppstår problem för gruvarbetare och omgivande miljö. Det blir farligt avfall även från SMR som ska lagras på säkert sätt i minst 1┣000 år. Avfallet som kan nyttjas från nuvarande kärnkraft är svårhanterligt och räcker en begränsad tid.
Risken för angrepp på kärnkraftverk vid terrorism och krig är dessutom mycket stor. 
Detta oavsett slag men särskilt för många små utspridda SMR anläggningar invid städer och stora industrier. 
Vi har bara 8 år på oss och kan inte vänta på fungerande SMR-teknik. Andra väl beprövade lösningar finns redan och utbyggnadstakten av dom måste öka väsentligt. 
Och det är väldigt bråttom!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa