Sluta säga att det är sossarnas fel

I verklighetens Söderköping märks effekterna av besparingar! I dagarna sammanställs delårsbokslutet, tertial 2 rapporterna i Söderköpings kommun.

Det är tyst om hur många barn, unga, äldre och andra har långsamt fått sämre förutsättningar att klara uppsatta mål i skolan, klara av sitt vardagsliv eller få stöd och hjälp, skriver fyra ledande socialdemokrater i Söderköping.

Det är tyst om hur många barn, unga, äldre och andra har långsamt fått sämre förutsättningar att klara uppsatta mål i skolan, klara av sitt vardagsliv eller få stöd och hjälp, skriver fyra ledande socialdemokrater i Söderköping.

Foto: Elisabet Bergquist

Debatt2021-10-12 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De två stora nämnderna, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, redovisar stora underskott i sina prognoser för 2021. Totalt kan kommunen ändå hamna på positivt resultat på grund av ökade skatteintäkter och statsbidrag. 

I många år har verksamheterna i Söderköpings kommun fått leva med ständiga besparingskrav. Det kan kallas för effektivisering och samordning men innebär likafullt ökad arbetsbelastning på medarbetare. Många upplever ökad stress och det kan vara svårt att prioritera bland arbetsuppgifterna. 

Många har sett kollegor sluta och ingen rekrytering har skett utan arbetsuppgifterna fördelas på andra medarbetare. Många tjänster har hållits vakanta kortare eller längre tid i besparingssyfte. Detta håller inte i längden. Vill vi ha kvar våra medarbetare och behålla kompetens i kommunen kan vi inte fortsätta att ha orealistiska förväntningar på effektivitet och besparingar. 

Besparingar påverkar kvaliteten i verksamheterna. Något som det inte pratas om. Det är tyst om hur många som väljer att sluta eller blir sjuka på grund av den otillräcklighet de känner. Det är tyst om hur många barn, unga, äldre och andra har långsamt fått sämre förutsättningar att klara uppsatta mål i skolan, klara av sitt vardagsliv eller få stöd och hjälp. Det är tyst om stort behov av underhåll av gator, fastigheter med mera.

Det är dags att sluta med mantrat att ”det är sossarnas fel” Den korta tiden vi fick vara med och styra såg vi att behoven var större än resurserna. Vi tog beslut som innebar ökade kostnader men hade också en plan för att tillföra resurser, bland annat genom en höjning av skatten.  

Det som nu sker är en effekt av medvetna politiska beslut tagna av den borgerliga majoriteten. De pratar om minskad ambitionsnivå. Nu ska vi bara leverera minsta möjliga service som lagen beskriver. Många beslut som togs under förra mandatperioden är upphävda och de förändringar som majoriteten valt att behålla får inte kosta något. 

 I våra förslag prioriterar vi välfärden och tillför resurser som krävs för att hålla god kvalitet i våra verksamheter.