Släpp den nukleära snuttefilten

Vi anser att den totala energiförbrukningen kan minska till 60 procent av dagens energiförbrukning, genom effektiviseringar av olika slag, skriver Lotta Lanne och Larsaxel Johansson.
Vi anser att den totala energiförbrukningen kan minska till 60 procent av dagens energiförbrukning, genom effektiviseringar av olika slag, skriver Lotta Lanne och Larsaxel Johansson.

De politiska partierna L, M, KD och SD anser att Sverige ska satsa på kärnkraft. Men det finns sju starka skäl till att kärnkraften inte är hållbar.

Debatt 25 november 2021 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

1. Gruvbrytningen och utvinningen av uran har stor miljöpåverkan. Landområden förstörs och vatten förgiftas. Vi kan räkna med stora protester om Sverige skulle starta utvinning av uran. Nu köper vi uran från andra länder. Det är inte moraliskt hållbart att vi ska göra stora avtryck där.
2. Uran är en ändlig resurs. Vi kan inte bygga vårt energisystem på ändliga tillgångar.
3. Kärnkraften är bara säker mellan olyckorna. Olyckorna har stora konsekvenser och är mycket dyra.
4. Slutförvaret av utbränt kärnbränsle är inte löst. Hundratusentals år ska det radioaktiva avfallet förvaras, vilket är oansvarigt mot kommande generationer. Framtida generatorer som ska använda utbränt kärnbränsle finns inte ännu. Det dröjer många år tills den tekniken är klar för bruk.
5. Det är mycket dyrt att bygga kärnkraftverk. De som byggs i världen har stora statliga subventioner. Det är knappast aktuellt för Sverige.
6. Tiden. Det tar upp till flera decennier att bygga nya kärnkraftverk. En tid vi inte har för att rädda klimatet.
7. Att förlita sig på kärnkraft fördröjer en hållbar utveckling av Sveriges energisystem.

Nej, nu är det hög tid att släppa den nukleära snuttefilten och i stället hjälpa till att bygga det hållbara samhället. Naturskyddsföreningen har tagit fram rapporten Fossilfritt, förnybart, flexibelt – framtidens hållbara energisystem. Det är en vision över hur landet kan ställa om till helt fossilfritt fram till 2040. Studera rapporten, och låt oss diskutera lösningarna som föreslås. 

Vi anser att den totala energiförbrukningen kan minska till 60 procent av dagens energiförbrukning, genom effektiviseringar av olika slag. 

Samhället behöver elektrifieras. Elmotorer behöver ersätta förbränningsmotorer inom industri och transporter.

Flexibla mekanismer för förbrukning av energi och energilagringssystem behöver utvecklas.

Elproduktionen behöver öka något, trots att stora delar av samhället elektrifieras. Vindkraften behöver byggas ut betydligt, jämfört med idag. Men utbyggnaden ska inte ske på bekostnad av höga naturvärden. Solenergin behöver byggas ut betydligt. Hållbar bioenergi ska användas. Fram till 2040 räknar vi med att kärnkraften successivt avvecklas.

Det krävs politiska styrmedel och modiga beslut inom näringslivet. Att förlita sig på kärnkraften leder till fel väg.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa