Skolmuseet borde vara kvar på Oskarsskolan

Miljöpartiets Mia Sköld föreslår att en ny skola byggs intill Oskarsskolan och att Skolmuseet kan vara kvar i lokalerna där.
Miljöpartiets Mia Sköld föreslår att en ny skola byggs intill Oskarsskolan och att Skolmuseet kan vara kvar i lokalerna där.

Att ett skolmuseum passar bäst i skollokaler är kanske inte en överraskning, och gärna då skollokaler som passar in i tiden för ett museum.

Debatt 27 februari 2021 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Oskarsskolan har i flera år varit hemvist för Skolmuseet i Norrköping. Ett museum med en omfattande samling av mycket hög kvalitet.

Under en period delade Skolmuseet hus med den vanliga skolan. En variant som fungerar bra på andra ställen, till exempel De Geergymnasiet med det fina gamla biblioteket och observatoriet. Att det inte skulle kunna vara en lösning nu igen, trots att utbildningsnämnden skriker efter fler lokaler, är lite svårt att förstå.

I många år har Skolmuseets placering i Oskarsskolan varit en diskussionsfråga. Det kan inte vara bra för någon att ständigt leva med hotet att man måste flytta. Det är därför otroligt viktigt för föreningen och för Skolmuseet att den plats som kommer att bli framtidens Skolmuseum verkligen blir framtidens Skolmuseum. 

Det är inte bra att förskolebarn och skolelever varje dag tvingas gå till baracker och andra tillfälliga lösningar. Varken för dem eller för kommunens ekonomi. Vi behöver lösa lokalfrågan på ett mer beständigt sätt, men vi måste vara lite kloka också. Om vi ska bedriva förskole- och skolverksamhet i Oskarsskolan krävs en omfattande ombyggnad och anpassning av lokalerna och det kan bli en väldigt dyr historia. 

Nya barn kanske passar bäst i nya hus med alla de standarder vi idag. Skulle det inte bli billigare att bygga en ny förskola/skola än att göra den omfattande ombyggnationen av Oskarsskolan? Har någon räknat på det?

De lokaler som erbjudits föreningen som driver Skolmuseet är på tok för små för att rymma de omfattande samlingarna. Även om Lilla Holmsta är en skola som föreningen kan tänka sig, är den liten och behöver omfattande renoveringar för att kunna hysa någon verksamhet. Vi behöver fundera över var ett Skolmuseum av den här storleken kan få plats. Att erbjuda en fjärdedel av den yta de har idag är ett hån mot verksamheten.

Bygger vi en ny skola exempelvis på platsen för Mattsonska huset nedanför Oskarsskolan skulle skolmuseet kunna finnas kvar i sina nuvarande lokaler. Det vore kanske den bästa lösningen, men det viktigaste för verksamheten borde ändå vara att få en tillräckligt stor lokal där man garanterat kan fortsätta sin verksamhet i lugn och ro, utan ständiga hot om flytt.

Norrköpings befolkning växer och kommunen har ett ständigt ökande behov av skollokaler, vi måste värna våra barns skolgång och utveckling, det är självklart, men en kommun av Norrköpings storlek behöver också kultur och historia. 

Ett historielöst samhälle riskerar att bli ett farligt och obehagligt samhälle, och det vill vi inte ha.

Ämnen du kan följa