Skogsägare värnar om sina skogar

Miljöpartiet vill ha ett hållbart skogsbruk och ifrågasätter skogsägarens brukande.

Skogen är på flera sätt viktig för nationen, menar insändarskribenten.

Skogen är på flera sätt viktig för nationen, menar insändarskribenten.

Foto: Solum, Stian Lysberg

Debatt2021-07-22 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Reflektion till: "Både lönsam och artrik skog" NT 29/5.

Miljöpartiet värnar om friluftsliv, svampplockning, rekreation, naturturism och kulturupplevelser. Skogsägaren vill detsamma, situationen är komplex och det finns olika perspektiv.

Skogen och skogsbruket är en grund för landsbygdens och nationens ekonomi. Skogsindustrin är också en ledande industrigren för en god arbetsmarknad och viktiga exportvaror för Sverige. Vi behöver innovativa och drivande entreprenörer i näringslivet, vilket är en huvudsaklig motor i det svenska välfärdsystemet. På flera nivåer i vårt samhälle önskar jag se ett mer proaktivt ledarskap, som skapar struktur, goda förutsättningar, samt tydliga och mätbara mål. Det handlar om relevanta och aktiva åtgärder, istället för polariserande debatter. Vi står inför många utmaningar i samhället. En intressant fråga i sammanhanget är ju var alla pengar tar vägen? Går våra skattepengar till rätt saker?

Familjeskogsägare som brukat sin mark i generationer har ofta en god känsla utifrån ett långsiktigt perspektiv och därmed goda intentioner att vårda skogen väl. Småskaligt skogsbruk är bra för miljön, då det skapar variation i landskapet. Alla människor kan heller inte leva i städerna. Vi behöver en levande landsbygd, då vi har en ökande befolkning och behöver förse världen med mat.

Skogsägaren har även skyldigheter, enligt skogsvårdslagen och är väl medveten om vilka riktlinjer som gäller utifrån myndigheternas beslut. Skogsägare kan också välja att vara PEFC- certifierade och positivt inställda till att samarbeta i olika projekt med forskare och rådgivare för att skapa en hållbar miljö för såväl människor och djur.

Vad är en hållbar framtid? För mig som skogsägare handlar det inte om att överge skogen och hoppas på det bästa. Med sjutton års erfarenhet av eget företagande har jag som mål att skapa kvalitet istället för produktivitet. Då gäller det att ta ansvar för skogen för bästa hållbara sätt; för biotopen, för klimatet, bygga mer i trä, använda förpackningsmaterial av träråvara, utveckla textilindustrin och i en tid då vi ska ersätta fossila bränslen. Skogen är ett evigt material – en del av naturens kretslopp. Det finns olika tekniska lösningar för att fånga koldioxid. Det finns flera metoder, men en överlägsen är fotosyntesen. I Sverige planteras eller föryngras fler träd än vi avverkar och därmed kommer koldioxidbalansen att bibehållas eller t.om. minska.

Det är dyrt att äga skog. Jag som skogsägare tar ansvar för min skog, som jag förvaltar på min fritid, då jag vill ha en välskött skog, men bruka den hållbart utifrån biologisk mångfald. I vår region finansierar skogen till stor del generationsskiften och underhåll av fastigheten. För mig står också rekreation och skogens sociala värden högt i kurs. Allemansrätten är en unik rättighet i Sverige, vi skogsägare älskar också skogen, men den är inte gratis för oss. Kanske det skulle vara en lösning att alla hjälptes åt att betala en summa för denna förmån?

En sista reflektion inför framtiden. Är det inte en förutsättning att Sverige har en drivande landsbygdsminister, som arbetar för dessa frågor?

Gunilla Olsson, skogsägare och egen företagare, 100 % försörjning inom offentlig sektor