Skjut inte våra stora rovdjur - bevilja inte licensjakt

Arkivbild fr¨ån tidigare års björnjakt i Hälsingland.
Arkivbild fr¨ån tidigare års björnjakt i Hälsingland.

Det har gått några veckor sedan årets licensjakt på björn inleddes. Redan har cirka 550 björnar skjutits av de 649 som är beviljade.

Debatt 21 september 2023 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många är upprörda över att så många av vårt största och fridlysta rovdjur får skjutas. I Östergötland har vi inte björn, men snart ska beslut fattas om eventuell licensjakt på likaledes fridlysta vargar och lodjur. Lodjur och varg är toppredatorer och har en viktig roll i det ekologiska systemet.

* Balanserar populationen av bytesdjur: Rovdjuren reglerar stammarna av dovhjort, rådjur, vildsvin och älg, vilka orsakar skador för miljardbelopp på skog och gröda samt orsakar trafikolyckor med stora ekonomiska konsekvenser och ofta mänskligt lidande.

* Håller populationen av bytesdjur friskare: Rovdjur tar i första hand sjuka och svaga djur, vilket gynnar bytesdjurens genetiska utveckling. De starka och friska djuren får möjlighet att reproducera sig. Här finns en direkt fördel med att låta det naturliga urvalet styra i stället för att låta människor/jägare sköta evolutionen. Jägare skjuter helst de största och ståtligaste djuren, inte alltid för köttets skull utan ofta för de troféer man får.

* Bytesdjuren blir mer vaksamma: Med normal förekomst av rovdjur blir bytesdjuren försiktiga, och undviker ofta öppna ytor och vägar. Fält med gröda får vara ifred i större utsträckning och förekomsten av vilt på vägar minskar.

* Håller efter mindre rovdjur: De större rovdjuren tar ofta mindre rovdjur, till exempel räv. Detta leder till att antalet skogsfågel (orre och tjäder) ökar.

* Lämnar kadaver: Lo och varg äter sällan hela sitt bytesdjur genast, utan de håller sig i området och har mat i ett par tre dagar. Under tiden kan andra djur, som grävling, räv, korp och örnar få mat. Sedan tar insekterna över, vilka blir mat åt bl.a. mindre fåglar. 

* Minskar smittspridningNär rovdjuren tar sjuka djur minskar de risken för att smittan sprids till andra djur. Vargen (dock inte lodjuret) är dessutom asätare och kan hålla efter smittspridande kadaver. Detta har aktualiserats den senaste tiden efter utbrott av afrikansk svinpest i Västmanland. Det finns forskningsresultat från flera håll i Europa, där sjukdomen härjat länge, som visar att det smittsamma viruset dör i passagen genom vargens tarmkanal. Spillning från vargar, som ätit smittade vildsvin, är helt fri från viruset.

Våra politiker och beslutsfattare måste inse rovdjurens viktiga ekologiska roll och besluta att inte bevilja licensjakt på rovdjuren. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa