Det måste bli mer lönsamt att arbeta i vårt land

I början av maj remitterade regeringen ett antal promemorior med förslag på skatteområdet. Vilka förslag som förverkligas, i vilken utformning och vid vilken tidpunkt, kommer avgöras i höstens budgetförhandlingar.

Sammantaget har regeringen nu remitterat ett antal förslag som skulle göra Sveriges inkomstbeskattning rimligare, bättre och mer konkurrenskraftig, skriver moderata riksdagsledamöterna Boriana Åberg, John E. Weinerhall, John  Widegren och Susanne Nordström. Genrebild.

Sammantaget har regeringen nu remitterat ett antal förslag som skulle göra Sveriges inkomstbeskattning rimligare, bättre och mer konkurrenskraftig, skriver moderata riksdagsledamöterna Boriana Åberg, John E. Weinerhall, John Widegren och Susanne Nordström. Genrebild.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2023-05-26 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För de som vill återupprätta arbetslinjen i Sverige innehåller dock de remitterade förslagen mycket att glädjas åt. 

Till att börja med: att bekämpa den inflation som nu slår mot alla svenska hushåll och företag är kanske den enskilt viktigaste uppgiften just nu inom den ekonomiska politiken. Inflationen har redan utraderat flera års löneökningar och varje procent den stiger ytterligare slår hårt mot alla löntagare och särskilt mot de hushållen med allra minst marginaler. Att regeringen i det läget bedriver en återhållsam ekonomisk politik, och samtidigt stöttar de som har det allra tuffast, är helt rätt och riktigt. 

Att bekämpa inflationen och stötta hushållen är också den första av tre delar i regeringens plan för att hantera de ekonomiska utmaningarna Sverige just nu står inför. Dock är på sikt de två övriga delarna i planen minst lika viktiga: att återupprätta arbetslinjen, och genomför strukturreformer för en högre tillväxt. 

Regeringens återhållsamma finanspolitik visar att man är på god väg med att förverkliga den första delen av planen: att bekämpa inflationen. Inflationen är löntagarnas värsta fiende, och med kraftigt minskade reallöner måste vi stärka alla som går eller gått till jobbet. Samtliga partier i regeringsunderlaget lovade i Tidöavtalet att skatten på arbete och pensioner ska sänkas, och det kommer Moderaterna driva hårt i höstens budgetförhandling. De skatteförändringar som nu remitterats visar att vi nu lägger grunden för planens andra del: att återupprätta arbetslinjen. Det är mycket välkommet.  

Sverige tillhör de länder i världen som beskattar arbetsinkomster allra mest, och såväl våra höga marginalskatter som vår höga beskattning av låga inkomster sticker ut i jämförelse med många jämförbara länder. Det är därför tydligt att det behöver bli mer lönsamt både att arbeta och att ha arbetat i vårt land. Bland de remitterade förslagen återfinns flera reformer som skulle underlätta för båda delar. 

Ett förstärkt jobbskatteavdrag och en slopad avtrappning av jobbskatteavdraget är två exempel bland de remitterade förslagen som sänker skatten för den som arbetar idag. Ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre, sänkt skatt för pensionärer och en slopad avtrappning av jobbskatteavdraget för äldre är några av de reformer som skulle göra det mer lönsamt att ha haft ett arbete. 

Sammantaget har regeringen nu remitterat ett antal förslag som skulle göra Sveriges inkomstbeskattning rimligare, bättre och mer konkurrenskraftig. De förslag som remitterats är förvisso på intet sätt någon löfteslista, och exakt vilka förändringar som blir verklighet kommer inte att stå klart förrän de fyra partierna i regeringsunderlaget nått i hamn med budgetförhandlingarna. Men nu har de första stegen tagits mot att återupprätta arbetslinjen.