Skärp straffen för männen som slår kvinnor

De senaste tre veckorna har fem kvinnor mördats av en närstående man. Våldet behöver förebyggas, men det är också hög tid att skärpa straffen och säkerställa att brottsoffren får upprättelse.

Samhället behöver gå från ord till handling och visa att vi menar allvar med att mäns våld mot kvinnor inte tolereras, skriver flera representanter för Moderatkvinnorna.

Samhället behöver gå från ord till handling och visa att vi menar allvar med att mäns våld mot kvinnor inte tolereras, skriver flera representanter för Moderatkvinnorna.

Foto: Francisco Seco

Debatt2021-04-20 16:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje år polisanmäls omkring 30 000 fall av misshandel mot kvinnor, och knappt hälften av har offret och förövaren en nära relation. Enligt en kartläggning från Brottsförebyggande rådet är det under 4 procent av de som utsatts för brott i en nära relation som polisanmält händelsen eller någon av händelserna. Mörkertalet är alltså stort. 

Våld mot kvinnor är ett hinder för jämställdhet i samhället och utvecklingen måste brytas. 

Mäns våld mot kvinnor är den mest extrema formen av kvinnoförtryck. Det handlar om allvarlig brottslighet och är idag ett utbrett samhällsproblem. Under coronapandemin har läget blivit akut. 

Samhället behöver gå från ord till handling och visa att vi menar allvar med att mäns våld mot kvinnor inte tolereras. Dessa sex konkreta åtgärder skulle bidra till just det: 

1. Gärningsmannen ska flytta – inte brottsoffret. 

2. Skärp straffen för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, så att straffminimum höjs till fängelse ett år och att straffmaximum höjs till fängelse tio år.

3. Obligatorisk häktning för personer misstänkta för grov kvinnofridskränkning.

4. Fler fall av kvinnovåld ska leda till utvisning.

5. Kontaktförbud med fotboja direkt, inte som idag först efter att kontaktförbudet brutits.

6. En ny sekretessbrytande regel ska införas för att fler fall av våld i nära relationer ska förebyggas.

I spåren av isolering och oro ökar våldet i nära relationer. Nu behöver samhället besluta om kraftfulla åtgärder för att stoppa våldet och ge brottsoffren upprättelse.