Skapa inte orealistiska förväntningar

Det är glädjande att man nu pratar om elefanten i rummet, skriver distriktsläkarna Björn Hopstadius och Jens Stockhaus i en replik om primärvården.

Debatt2019-12-30 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Satsning är del av långsiktig strategi" 19/12.

Företrädare för den styrande Koalitionen har skrivit två inlägg om aviserad satsning på primärvård. Den senare (19/12) som uttalad replik på vårt tidigare debattinlägg. Glädjande hursomhelst att man nu pratar om elefanten i rummet – den kroniskt underfinansierade och därmed underdimensionerade primärvården.

Man skriver att avsikten är att förstärka östgötska vårdcentraler. Man säger sig ha en långsiktig strategi. Vi kommer givetvis med stort intresse, och från innerplan, följa huruvida detta handlar om politisk retorik eller verkstad.

Ekonomin är kärv, pengar växer inte på träd och vi begriper att politiker måste prioritera. Forskning pekar på att en välfungerande, läs välfinansierad och välbemannad, primärvård också är kostnadseffektiv. I Sverige läggs 17 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten på primärvård (ett lågt tal med internationellt mått). I Östergötland utgjorde  primärvårdscentrums kostnader 12 procent år 2018. Adderas kostnader för närsjukvård i Finspång landar andelen för nära vård på 13,6 procent.

I jämförbara länder inom OECD har Sverige lägst andel primärvårdsläkare. Obegripligt eftersom yrket är meningsfullt och omväxlande. Begripligt då det breda uppdraget kan te sig gränslöst och orimligt krävande. 

Pengar och personal måste ovillkorligen följa med vid omfördelning av uppdrag. Vilken verksamhet skulle acceptera en annan logik? 

Det vore även fortsättningsvis fint om politiken iakttar försiktighet i användandet av termen ”satsningar” då det kan skapa orealistiska förväntningar. Förväntningar som vi sedan ska hantera på verkstadsgolvet med en gnagande känsla av otillräcklighet.

Med förhoppning om att primärvården från politiskt håll framöver betraktas och behandlas som hälso- och sjukvårdens ryggrad ber vi att få önska Gott nytt år!

Björn Hopstadius, distriktsläkare
Jens Stockhaus, distriktsläkare